Rehab At Home วันนี้เกี่ยวกับ “บทเพลง และคําสัมผัสอักษรคล้องจองกัน” การใส่เพลงและคำคล้องจองกันในกิจวัตรประจำวันของคุณ ถือเป็นวิธีที่สนุก ง่ายต่อการพัฒนาทักษะการฟัง และการเรียนรู้ภาษาของบุตรหลานของท่าน! ซึ่งมีผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าดนตรีสามารถเข้าถึงเด็กและเห็นผลได้มากกว่าการพูดคุยธรรมดา นอกจากนี้การฝึกอย่างเป็นประจำยังช่วยพัฒนาความสนใจและความจำของเด็กได้ดีอีกด้วย     เทคนิคการฟื้นฟูที่บ้าน:  1. ทำไมเราจึงควรฝึกร้องเพลงกับลูก? การช่วยให้ลูกของคุณฟังเสียง และมีส่วนร่วมกับเพลง จะช่วยพัฒนาทักษะการฟัง […]
โรคหูชั้นกลางอักเสบ คืออะไร? โรคหูชั้นกลางอักเสบ คือ โรคที่พบได้บ่อยในเด็ก เนื่องจากภูมิต้านทานของเด็กยังน้อย และยังเจริญไม่เต็มที่ นอกจากนี้เด็กมีอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสูง เช่น  โรคเยื่อบุจมูกอักเสบเฉียบพลัน หรือโรคหวัด โรคไซนัสอักเสบ เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน  ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ที่มักจะผ่านจากจมูก และ โพรงหลังจมูก เข้าสู่หูชั้นกลางผ่านทางท่อยูสเตเชี่ยน ซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมระหว่างโพรงหลังจมูก […]