ประสาทหูเทียม

เมื่อกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการผ่าตัดฝัง ประสาทหูเทียม หลาย ๆ คนมักจะมีคำถามที่ว่า “เราควรรอเทคโนโลยีในอนาคต ก่อนที่จะทำการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมหรือไม่? 

คำตอบสั้น ๆ ก็คือ: ไม่

ถึงแม้ว่าการตัดสินใจเลือก ประสาทหูเทียม เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต้องรู้สึกสบายใจกับการตัดสินใจผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม จากการวิจัยพบว่า ผู้สูญเสียการได้ยินควรได้รักษาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดีกว่า

ต่อไปนี้คือ เหตุผล 3 ประการ เมื่อพูดถึงการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินเห็นพ้องต้องกันว่า “ทำเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดีกว่า”

หากคุณกำลังพิจารณาการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมสำหรับบุตรหลานของคุณ และต้องการให้พวกเขามีพัฒนาการทางการสื่อสารผ่านเสียง การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะเปิดโอกาสให้พวกเขาพัฒนาไปถึงสิ่งนั้นได้ดีที่สุด มีการวิจัยระยะยาวขนาดใหญ่อิงตามประชากร พบว่าเด็กที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมก่อนอายุ 12 เดือน สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาพูดได้ดีกว่าเด็กที่ได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมหลังจากนั้น

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมตั้งแต่เนิ่น ๆ ในเด็กที่สูญเสียการได้ยิน มีผลเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางภาษา การพูด และทักษะการอ่าน เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ใกล้เคียงกับเด็กที่ไม่สูญเสียการได้ยิน 

สำหรับผู้ใหญ่ ระยะเวลาของการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษา ถือเป็นปัจจัยที่อาจเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมด้วย ยิ่งผู้ใช้ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้เร็วเท่าไร สมองก็ยิ่งสามารถเริ่มเรียนรู้ที่จะตีความหมายของเสียงจากเครื่องประสาทหูเทียมได้เร็วเท่านั้น ซึ่งสามารถลดผลกระทบของการสูญเสียการได้ยินต่อคุณภาพชีวิต การงาน และความสัมพันธ์ทางสังคม

สมองจะเติบโต โดยสามารถพัฒนาภาษา ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในช่วงปีแรกของชีวิต ทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งนี้เรียกว่า ‘ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของสมอง’ ซึ่งจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงวัยเด็ก และค่อย ๆ ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

เด็กจึงจำเป็นที่จะต้องซึมซับภาษาตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจ และใช้ภาษาพูดจากเสียงรอบตัวของพวกเขา การวิจัยที่มีมายาวนานแสดงให้เห็นว่า มีช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งที่สมองสามารถเรียนรู้ภาษาได้ง่ายที่สุด โดยช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษานี้ จะเกิดขึ้นจนถึงอายุประมาณ 3.5 ปี ยิ่งเด็กมีเวลาเรียนรู้ภาษาในช่วงเวลานี้นานเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น

การได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นของสมองมากที่สุด และช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาในช่วงปีแรก ๆ ส่งผลให้ลูกของคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดในการพัฒนาภาษาพูด

สำหรับผู้สูงอายุ มีหลักฐานว่าการสูญเสียการได้ยินและไม่ได้รับการรักษา จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดลงของความรู้ความเข้าใจ การแยกตัวออกจากสังคม ภาวะซึมเศร้า และภาวะสมองเสื่อม อีกทั้งยังมีผลการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ แสดงให้เห็นด้วยว่า การใช้ประสาทหูเทียมในผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงทำให้การทำงานของสมองดีขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่กลุ่มเดียวกันที่สูญเสียการได้ยินแต่ไม่มีการฝังประสาทหูเทียม

โดยปกติเด็กที่มีการได้ยินปกติ จะเริ่มเรียนรู้ภาษาตั้งแต่แรกเกิด ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ 20 สัปดาห์ในครรภ์เมื่อระบบการได้ยินพัฒนา ตั้งแต่วันแรกเด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะสื่อสารและพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การพูดและการอ่าน

การเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร จะเริ่มจากการเชื่อมโยงเสียงกับวัตถุ จดจำเสียงของผู้ดูแล แล้วเริ่มร้องและออกเสียงพูด สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงทักษะส่วนหนึ่งที่เด็กทารกเรียนรู้ในช่วง 12 เดือนแรก ซึ่งเด็ก ๆ เป็นเหมือนฟองน้ำ สามารถดูดซับและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงปีแรกการป้อนข้อมูลด้วยภาษามีผลเชื่อมโยงกับทักษะการพูด ความสามารถในการรับรู้ และทักษะการอ่านในเด็กที่ไม่ได้สูญเสียการได้ยิน

และยิ่งเด็กที่สูญเสียการได้ยินไม่ได้รับการรักษานานเท่าไร โอกาสที่พวกเขาจะพัฒนาการสื่อสาร ทักษะทางภาษาให้ทันเพื่อน ๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะเข้าใกล้หรือตามทัน โดยเมื่อเด็กได้รับการฝังประสาทหูเทียม พวกเขาจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เชี่ยวชาญในทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานเหล่านั้น แล้วจึงจะสามารถเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้นของการพูดคุย การอ่าน และการเขียน

  • เทคโนโลยีและความก้าวหน้าในอนาคต

หากคุณเป็นผู้ใช้ประสาทหูเทียม MED-EL คุณไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดเทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจากประสาทหูเทียม MED-EL ทั้งหมดในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องประมวลเสียงประสาทหูเทียมรุ่นปัจจุบันของเรา และเมื่อเราออกแบบเครื่องประมวลเสียงใหม่ เราจะทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับประสาทหูเทียมทั้งหมดของเรา ดังนั้นคุณจะสามารถอัพเกรดเป็นเทคโนโลยีล่าสุดได้อย่างง่ายดายเสมอ

ประสาทหูเทียมของเราสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการรักษาโครงสร้างของหูชั้นในเป็นหลัก อิเล็กโทรดที่มีความยืดหยุ่นสูงของเรา จะช่วยรักษาโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนของหูชั้นในไม่ให้เสียหาย ซึ่งจะช่วยรักษาการได้ยินที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการบำบัดแบบใหม่หรือเทคโนโลยีในอนาคตได้

ที่มา Should I Wait for Future Cochlear Implant Technology? – The MED-EL Blog (medel.com)

Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *