การได้ยิน คือ องค์ประกอบที่สําคัญของการสื่อสาร

การสูญเสียการได้ยินจึงเปรียบเสมือนอุปสรรคที่มองไม่เห็น ระหว่างผู้ที่สูญเสียการได้ยินกับบุคคลใกล้ชิด
แต่หากได้รับการฟื้นฟูการได้ยินที่ดี เราก็จะสามารถเอาชนะ
อุปสรรคเหล่านี้ได้

กว่า 12 ปี 44 โรงพยาบาลที่เฮียร์ไลฟ์ บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด
เฮียร์ไลฟ์ ประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรองรับการดูแลในทุกความต้องการของแต่ละบุคคล
เริ่มตั้งแต่สูญเสียการได้ยินเล็กน้อยไปจนถึงสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์

Year
0
Hospital
0
Hearing aids
0
People
0

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

ให้ท่านรู้สึกพิเศษยิ่งขึ้นในการเข้ารับคําปรึกษาและการดูแล
ด้วยผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในระดับประเทศด้านอุปกรณ์แก้ไขการได้ยินโดยตรง
เพราะเราทราบดีว่าแต่ละท่านมีประวัติทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน เราจึงสามารถแนะนำเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับท่านได้

ธีรภัทร กฤษณะทรัพย์

Head of Clinical Support 

คุณธีรภัทรเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะวิศวกรคลินิกผู้มีประสบการณ์สูง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางคลินิก โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

วาสิณี สมบัติ

Senior Audiologist

ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาทั้งสิ้นกว่า 10 ปี มีผลงานด้านวิจัยทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เช่น ICBTS Conference Center & IJBTS International Journal, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3

บุญญรัตน์ ฉลวยศรี

Audiologist

ปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการได้ยินมากกว่า 10 ปี ประกอบกับผ่านการอบรมในหลักสูตรจากประเทศออสเตรีย

ณัฏฐา กาญจนมงคล

Head of Service

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดระยะเวลาทั้งสิ้นกว่า 9 ปี คุณณัฏฐาได้ให้การดูแลผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินครอบคลุมทั้งการให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ การตรวจเช็กอุปกรณ์ รวมถึงการแก้ไขอุปกรณ์ในกรณีที่ตรวจพบปัญหา

บริการด้านเครื่องช่วยฟัง

ปัญหาของเครื่องช่วยฟังสามารถเกิดขึ้นได้จากการสวมใส่แล้วสัมผัสกับความชื้น เหงื่อ ขี้หู และการกระทบกระเทือน เราทํางานร่วมกับโรงงานผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังเพื่อให้บริการทําความสะอาด และการบํารุงรักษาเครื่องช่วยฟัง ดังนั้นท่านจึงสามารถเข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว

ปรึกษาปัญหา
การได้ยิน

บริการให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตรวจการได้ยิน
ทุกรูปแบบ

บริการตรวจการได้ยินและวัดการทำงานของหูชั้นกลาง 

ตรวจเช็ก ล้าง
ทำความสะอาด

ล้างและทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี

ทดลองฟังเสียง
จากเครื่องช่วยฟัง

บริการทดสอบฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟังแบรนด์ชั้นนำ