ผมประทับใจกับบรรยากาศและการต้อนรับของทุกคน
รู้สึกดี สะอาดมากๆ ในด้านการต้อนรับและในด้านบริการผมสัมผัสได้ถึงความใส่ใจ เป็นมิตร และเป็นกันเองของทุกคนมากๆ

คุณ Karl Scheibuer

คุณสุกี้ ณัฐจักร
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
การได้ยินจะทำให้เราดีขึ้น คำว่าดีขึ้นของผมในที่นี้ หมายถึง สุขภาพกายและสุขภาพจิตเลยนะ การได้ยินเสียงต่างๆ เช่น ได้ยินเสียงเพลง เสียงคนเขาคุยกัน เสียงลูกๆหลานๆ มันทำให้เรามีความสุข

คุณชัยณรงค์

คุณตาล ชนากานต์
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
0