ธีรภัทร

ธีรภัทร กฤษณะทรัพย์ วิศวกรคลินิก, หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางคลินิก คุณธีรภัทรคือพนักงานกลุ่มแรกที่ได้เข้าร่วมทำงานกับ MED-EL และ hearLIFE ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนกระทั่งประสบความสำเร็จถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดยตลอดระยะเวลา คุณธีรภัทรเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะวิศวกรคลินิกประสบการณ์สูง ปัจจุบันคุณธีรภัทรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางคลินิก โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล คุณธีรภัทร เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกลุ่มแรกและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์ประสาทหูเทียมและเครื่องช่วยฟังของเขตภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนดูแลโรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว คุณธีรภัทรยังได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จำนวนมากว่าเป็นผู้ที่มีความสุภาพและให้คำแนะนำด้วยความจริงใจเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดเสมอมา

วิธีการเชื่อมต่อ Artone 3 MAX Neckloop

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ใช้ประสาทหูเทียมหลาย ๆ คนถามเข้ามาบ่อยครั้งคือ ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องประมวลเสียงกับ Artone 3 MAX ได้ หรือเชื่อมต่อไม่เป็น ทำให้ไม่สามารถใช้อุปกร… Read More »วิธีการเชื่อมต่อ Artone 3 MAX Neckloop

5 เคล็ดลับดูแลรักษาเครื่องประมวลเสียง อยากใช้งานได้นาน ต้องรู้

ผู้ที่ใช้งานประสาทหูเทียมโดยส่วนใหญ่แล้วมักใช้งานเครื่องประมวลเสียงเฉลี่ยติดกันวันละหลายชั่วโมงขึ้นไป ดังนั้นการดูแลและเก็บรักษาเครื่องประมวลเสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพ… Read More »5 เคล็ดลับดูแลรักษาเครื่องประมวลเสียง อยากใช้งานได้นาน ต้องรู้

เสียงในหูเกิดได้อย่างไร

ผู้ที่มีอาการเสียงดังในหูนั้นจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรซักอย่างดังอยู่ในหูตลอดเวลา ซึ่งเสียงที่ได้ยินนั้นจะแตกต่างออกไปในแต่ล่ะบุคคล เช่น เสียงลม เสียงคลื่น เสียงซ่า… Read More »เสียงในหูเกิดได้อย่างไร

อุณหภูมิมีผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่อย่างไร

  อุณหภูมิมีผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่อย่างไร? เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเมื่ออากาศเย็นลงนั้น ส่งผลให้ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟังนั้นสั้นลง จากที… Read More »อุณหภูมิมีผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่อย่างไร

6 วิธีจัดการปัญหาเครื่องช่วยฟังให้อยู่หมัด

  6 วิธีจัดการปัญหาเครื่องช่วยฟังให้อยู่หมัด ข้อมูลจากวารสารวิจัยสาธารณสุข พบว่า จากจำนวนผู้ใช้เครื่องช่วยฟังทั้งหมดในประเทศไทย ผู้ใช้งานเครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่จ… Read More »6 วิธีจัดการปัญหาเครื่องช่วยฟังให้อยู่หมัด