ธีรภัทร

ธีรภัทร กฤษณะทรัพย์ วิศวกรคลินิก, หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางคลินิก คุณธีรภัทรคือพนักงานกลุ่มแรกที่ได้เข้าร่วมทำงานกับ MED-EL และ hearLIFE ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนกระทั่งประสบความสำเร็จถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดยตลอดระยะเวลา คุณธีรภัทรเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะวิศวกรคลินิกประสบการณ์สูง ปัจจุบันคุณธีรภัทรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางคลินิก โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล คุณธีรภัทร เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกลุ่มแรกและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์ประสาทหูเทียมและเครื่องช่วยฟังของเขตภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนดูแลโรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว คุณธีรภัทรยังได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จำนวนมากว่าเป็นผู้ที่มีความสุภาพและให้คำแนะนำด้วยความจริงใจเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดเสมอมา

3 อาการที่บ่งบอกว่าเครื่องประมวลเสียงกำลังชำรุด

เครื่องประมวลเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับเสียงเพื่อนำไปประมวลผลและส่งสัญญาณไปยังประสาทหูเทียมที่ฝ… Read More »3 อาการที่บ่งบอกว่าเครื่องประมวลเสียงกำลังชำรุด

FM System และ RONDO 2 ขั้นกว่าของการรับฟัง

การเชื่อมต่อ RONDO 2 กับระบบ FM การเชื่อมต่อ RONDO 2 กับระบบ FM นั้น จำเป็นจะต้องทำการเชื่อมต่อผ่าน … Read More »FM System และ RONDO 2 ขั้นกว่าของการรับฟัง

5 ข้อสำคัญที่ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมต้องรู้ !

สิ่งของบางอย่างที่มีการใช้งานเป็นประจำในทุกๆวันนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้มากกว่าอุปกรณ์อ… Read More »5 ข้อสำคัญที่ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมต้องรู้ !

วิธีการเชื่อมต่อ Artone 3 MAX Neckloop

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ใช้ประสาทหูเทียมหลาย ๆ คนถามเข้ามาบ่อยครั้งคือ ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องประมวลเสีย… Read More »วิธีการเชื่อมต่อ Artone 3 MAX Neckloop

5 เคล็ดลับดูแลรักษาเครื่องประมวลเสียง อยากใช้งานได้นาน ต้องรู้

ผู้ที่ใช้งานประสาทหูเทียมโดยส่วนใหญ่แล้วมักใช้งานเครื่องประมวลเสียงเฉลี่ยติดกันวันละหลายชั่วโมงขึ้นไ… Read More »5 เคล็ดลับดูแลรักษาเครื่องประมวลเสียง อยากใช้งานได้นาน ต้องรู้

เสียงในหูเกิดได้อย่างไร

ผู้ที่มีอาการเสียงดังในหูนั้นจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรซักอย่างดังอยู่ในหูตลอดเวลา ซึ่งเสียงที่ได้ยิ… Read More »เสียงในหูเกิดได้อย่างไร

อุณหภูมิมีผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่อย่างไร

  อุณหภูมิมีผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่อย่างไร? เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเมื่ออากาศเย็นลงนั้น ส่งผลให้… Read More »อุณหภูมิมีผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่อย่างไร

6 วิธีจัดการปัญหาเครื่องช่วยฟังให้อยู่หมัด

  6 วิธีจัดการปัญหาเครื่องช่วยฟังให้อยู่หมัด ข้อมูลจากวารสารวิจัยสาธารณสุข พบว่า จากจำนวนผู้ใช้… Read More »6 วิธีจัดการปัญหาเครื่องช่วยฟังให้อยู่หมัด