เมื่อพูดถึงของเล่น ทุกคนมักมีชื่อหรือลักษณะของเล่นในใจกันอยู่ทุกคน เช่น รถบังคับสุดสนุก ตุ๊กตาหมีแสนน่ารัก หรือในยุคนี้คงหนีไม่พ้นเกมส์ชุดสุดมันส์ในสมาร์ทโฟน แต่หากเอ่ยถึง “หนังสือ” ก็มีความคิดว่าไม่น่าจะเป็นของเล่นได้ วันนี้เลยอยากจะมาแนะนำให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบว่าแท้จริงแล้ว หนังสือสามารถนำมาเป็นของเล่นสนุกๆให้เด็กๆได้ จากหนังสือวรรณกรรมเด็กและลีลาคดีของมหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 352-364) ได้กล่าวว่า เด็กชอบดูสิ่งที่อยู่รอบตัว ชอบของที่มีสีสันสดใส ชอบสัตว์และสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ เมื่อมีผู้เขียนภาพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ก็ชอบดูภาพ […]
  หูอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เราได้ยิน โดยกายวิภาคของหูได้แบ่งหูออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และ หูชั้นใน โดยหูชั้นนอก จะประกอบด้วย ใบหู ช่องหู และแก้วหู ซึ่งใบหูจะทำหน้าที่ป้องกันเสียงเข้าสู่ช่องหู และ ช่องหูทำหน้าที่เป็นทางนำเสียงไปสู่แก้วหู ทำให้แก้วหูสั่น หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าหากเกิดปัญหาหรือความผิดปกติกับหูชั้นนอกนั้นอาจทำให้เกิดอาการหูตึงชนิดการนำเสียงบกพร่อง […]
  การฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟัง (Auditory-Verbal Therapy : AVT) เป็นวิธีที่ใช้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมเพื่อให้เข้าใจเสียงคำพูดและเรียนรู้การพูด เป็นการสอนให้เด็กพัฒนาประสาทรับรู้ทางการฟัง เพื่อให้ใช้การฟังโดยอัตโนมัติ ซึ่งเด็กจะเรียนรู้เสียงต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้เด็กใช้การได้ยินและการฟังร่วมกันเพื่อใช้ในการสื่อสาร นันทนาการ การเรียนรู้ทางสังคม การศึกษา การทำงาน แนวคิดของการฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟัง การฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟัง คือ การให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมปกติ […]
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเพื่อให้ทันตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ทำให้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในแต่ละชนิดนั้นจะมีฟังก์ชั่นระบบการทำงาน ข้อบ่งชี้ รวมถึงข้อจำกัดในการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความผิดปกติในการได้ยินและระดับการสูญเสียการได้ยิน เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินทุกรายจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักแก้ไขการได้ยินก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ซึ่งอุปกรณ์ช่วยการได้ยินสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่ใช้ภายนอก อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่มีส่วนประกอบฝังอยู่ในร่างกายบริเวณหูและส่วนที่อยู่ภายนอกหู และ อุปกรณ์ช่วยการได้ยินอื่นๆ ในที่นี้จะขอพูดเจาะลึกถึง […]
สำหรับวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 63 ทางเมดเอลและเฮียร์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ปกครองและน้องๆผู้ใช้งานประสาทหูเทียมเมดเอลมาร่วมสนุกกันเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Children ชิลเล่น” เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางการฟังและการพูดของเด็กผ่านการเล่นหรือการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับผู้ปกครอง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการได้ยิน กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด ในส่วนของผู้ปกครองได้จัดให้มีกิจกรรม Workshop วิธีการเล่นกับลูกง่ายๆจากคุณครูการศึกษาพิเศษโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการแจกของรางวัลและของขวัญอีกมากมาย โดยแบ่งโซนกิจกรรม ออกเป็น […]
ภาพบรรยากาศจากงานกิจกรรม Wonderful Christmas อัศจรรย์วันคริสมาสต์สำหรับผู้ใช้งานประสาทหูเทียมเมดเอล จำนวน 10 ครอบครัว โดยกิจกรรม Wonderful Christmas ถือเป็นกิจกรรมดีๆส่งท้ายปีที่ทางบริษัทจัดขึ้นให้แก่สมาชิกผู้ใช้งานเมดเอลทุกท่าน ภายในงานมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง การพูดสำหรับน้องๆเมดเอล ในส่วนของการบรรยายความรู้ […]
เฮียร์ไลฟ์ ร่วมกับ GN ส่งมอบ “เครื่องช่วยฟัง Interton Ready 3” แก่ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช ตามโครงการ “150 years of making life sound better […]
ปัญหาหูตึง หูหนวก เป็นปัญหาที่พบบ่อยเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเพศชาย หรือ หญิง เมื่อพูดถึงอาการหูไม่ได้ยิน สิ่งที่หลาย ๆ คนมักนึกถึง คือ อาการหูหนวก หูตึง แต่รู้หรือไม่ว่าอาการหูหนวก และ หูตึงนั้นมีความแตกต่างกัน โดย หูตึง หมายถึง การไม่ค่อยได้ยิน ได้ยินน้อย […]
เพราะการได้ยินมีผลต่อพัฒนาการในด้านการพูด ด้านสังคม จิตใจ และการศึกษาต่อไปในอนาคต โดยวัยรุ่นถือเป็นวัยที่ต้องทำกิจกรรมมากมายทั้งเรียน ทำงาน หรือไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใส่หูฟังเป็นเวลานาน การคุยโทรศัพท์เสียงดังเกินไป ดังนั้นการรู้ทันเสียงเป็นการป้องกันจากการหูหนวก หรือ หูตึงได้เป็นอย่างดีและไม่ควรมองข้าม ซึ่งจะมีวิธีการป้องกันง่ายๆ ดังนี้ ดูแลสุขภาพให้ดี ระวังไม่ให้เป็นหวัด เพราะอาจมีการติดเชื้อที่ทำให้หูหนวก หูตึงได้ […]