การฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟัง (Auditory-Verbal Therapy : AVT) เป็นวิธีที่ใช้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมเพื่อให้เข้าใจเสียงคำพูดและเรียนรู้การพูด เป็นการสอนให้เด็กพัฒนาประสาทรับรู้ทางการฟัง เพื่อให้ใช้การฟังโดยอัตโนมัติ ซึ่งเด็กจะเรียนรู้เสียงต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้เด็กใช้การได้ยินและการฟังร่วมกันเพื่อใช้ในการสื่อสาร นันทนาการ การเรียนรู้ทางสังคม การศึกษา การทำงาน

แนวคิดของการฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟัง

การฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟัง คือ การให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมปกติ ช่วยเหลือตนเองได้ และมีส่วนร่วมในสังคมเช่นบุคคลทั่วไป

ข้อดีของ AVT

  1. เป็นการส่งเสริมทักษะทางภาษาโดยใช้บทสนทนาและการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่เน้นผู้ปกครองเป็นศูนย์กลาง เด็กจะเรียนรู้จากสถานการณ์จริงทำให้คุ้นชินไม่ต้องปรับตัวมาก การที่ผู้ปกครองเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เปรียบเสมือนครู ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
  2. เป็นการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การฟังจากการแปลความหมายของภาษาพูดได้โดยตรง
  3. การใช้การฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟัง จะเน้นผู้ปกครองเป็นสำคัญทำให้ผู้ปกครองจะมีความสนิทสนมกับลูกมากขึ้น
  4. การฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟังจะสนับสนุนให้เด็กที่ใช้เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติได้อย่างราบรื่น เช่น การทำกิจกรรมกลุ่ม
  5. เป็นวิธีที่สอนให้เด็กรู้จักตรวจสอบตนเองจากการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของตนเองกับเสียงของผู้อื่นทำให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติมาก
Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *