ปัญหาหูตึง หูหนวกเป็นปัญหาที่พบบ่อยเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเพศชาย หรือ หญิง และเมื่อพูดถึงอาการหูไม่ได้ยิน สิ่งที่หลายๆคนมักคิดถึง คือ อาการหูหนวก หูตึง แต่รู้หรือไม่ว่าอาการหูหนวก และ หูตึงนั้นมีความแตกต่างกัน โดย หูตึง หมายถึง การไม่ค่อยได้ยิน ได้ยินน้อย ได้ยินไม่ชัด หรือ ได้ยินแต่ไม่เข้าใจ ส่วน หูหนวก หมายถึง ได้ยินเสียงเฉพาะเสียงดังมากๆเท่านั้น หรือ แทบไม่ได้ยินอะไรเลย

อาการหูตึงนั้นมีหลายประเภท บางประเภทสามารถรักษาได้ และบางประเภทก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ โดยทั่วไปคนปกติจะเริ่มได้ยินเสียงต่างๆ เมื่อเสียงดังไม่เกิน 25 เดซิเบล แต่บุคคลที่มีอาการหูตึงั้นจะเริ่มได้ยินเสียงดังมากกว่า 25 เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งหูตึงมีความรุนแรงหลายระดับ แบ่งตามระดับการได้ยินดังนี้

ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาวะหูตึงได้

 

Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *