FineTuner Echo คือ รีโมทคอนโทรลที่ใช้สำหรับปรับตั้งค่าเครื่องประมวลเสียงของ MED-EL รุ่นที่สามารถใช้งาน ร่วมกันได้เท่านั้น ได้แก่ SONNET, SONNET 2 และ RONDO 3               […]
การทำตามคำแนะนำเรื่องการดูแล และบำรุงรักษาเครื่องประมวลเสียง จะช่วยส่งเสริมการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของ SONNET ให้ยาวนานยิ่งขึ้น การทำความสะอาดทั่วไป ควรทำความสะอาด SONNET อย่างเป็นประจำ โดยเช็ดด้วยผ้าขนนุ่ม อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาด และควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบริเวณชิ้นส่วนเล็ก ๆ เช่น ขั้วแบตเตอรี่ และฝาปิดไมโครโฟน 1. ขั้วแบตเตอรี่ ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ […]
SONNET และ SONNET EAS เป็นเครื่องประมวลเสียงแบบแขวนหลังหู ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย รวมถึงสามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนตัวเลือกการสวมใส่ให้เหมาะกับคุณ ซึ่งมีส่วนประกอบดังภาพ 1.คอยล์แม่เหล็ก (DL-Coil) 2.ไฟแสดงสถานะ (Indicator Light) 3.ตัวล็อกของคอยล์แม่เหล็ก (Locking Version of DL-Coil) 4.สายสัญญาณ (Coil […]
สิ่งของบางอย่างที่มีการใช้งานเป็นประจำในทุกๆวันนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้มากกว่าอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ค่อยได้ใช้งานซึ่งเครื่องประมวลเสียงของชุดประสาทหูเทียมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานทุกวันวันล่ะหลายชั่วโมงทำให้มีโอกาสที่เครื่องประมวลเสียงจะเกิดความเสียหายได้จากสาเหตุต่างๆจากการใช้งานวันนี้ทางเรามีข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆที่สามารถยืดอายุการใช้งานเครื่องประมวลเสียงให้สามารถใช้งานในสภาพที่สมบูรณ์ให้ได้นานที่สุดซึ่งจะแบ่งเป็น 5 ข้อดังนี้ 1. อย่าฝืน  ในการถอดประกอบอุปกรณ์ต่างๆนั้น จะมีบางครั้งที่ไม่สามารถทำได้อย่างราบรื่นเหมือนเคย ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาถอดประกอบอุปกรณ์ หากทำได้อย่างถูกวิธีจะทำได้อย่างง่ายมากโดยไม่ต้องใช้แรงในการถอดประกอบเลย หากเมื่อใดที่ท่านรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าปกติ ต้องมีการฝืน ดันแสดงว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง ให้หยุดการถอดประกอบนั้นไว้ก่อน แล้วค่อยลองใหม่อีกครั้งนึง หรือหากท่านไม่ทราบวิธี ให้ลองศึกษาจากคู่มือ วิดิโอ หรือติดต่อทางบริษัท 2. ระมัดระวังสายสัญญาณเป็นพิเศษ […]