FineTuner Echo คือ รีโมทคอนโทรลที่ใช้สำหรับปรับตั้งค่าเครื่องประมวลเสียงของ MED-EL รุ่นที่สามารถใช้งาน ร่วมกันได้เท่านั้น ได้แก่ SONNET, SONNET 2 และ RONDO 3

 

              

 

 

 

 

 

 

 

     1. ปุ่มปรับความดังเสียง
     2. ปุ่มกดเพื่อกลับสู่ค่าเริ่มต้นที่
          ปรับตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ
     3. ปุ่มเลือกนำเสียงเข้า
     4. ปุ่มกดเลือกเครื่องประมวลเสียง
     5. ปุ่มเปลี่ยนโปรแกรม
     6. ปุ่มปรับความไวในการรับเสียง
     7. ปุ่มล็อค
     8. ปุ่มสตรีมเสียง

 

ฟังก์ชันของ FineTuner Echo

ฟังก์ชันทั้งหมดของ FineTuner Echo สามารถใช้งานได้กับเครื่องประมวลเสียงด้านซ้าย, เครื่องประมวลเสียงด้านขวา หรือเครื่องประมวลเสียงทั้ง2ข้างพร้อมกัน โดยการกดปุ่มเลือกเครื่องประมวลเสียง เพื่อเลือกเครื่องประมวลเสียงที่คุณต้องการใช้งาน

  • หากต้องการเพิ่มระดับเสียงด้วย FineTuner Echo ให้ กดปุ่มเพิ่มความดังเสียง
  • หากต้องการลดระดับเสียง ให้ กดปุ่มลดความดังเสียง
  • หากต้องการเพิ่มความไวในการรับเสียง ให้ กดปุ่มเพิ่มความไวในการรับเสียง ซึ่งการเพิ่มความไวในการรับเสียงนี้ อาจทำให้เสียงรบกวนรอบข้างเพิ่มขึ้นด้วย
  • หากต้องการลดความไวในการรับเสียง ให้ กดปุ่มลดความไวในการรับเสียง
  • หาก กดปุ่มเพื่อกลับสู่ค่าเริ่มต้นที่ปรับตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ การตั้งค่าความดังเสียงและความไวในการรับเสียงจะกลับไปเป็นค่าที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าจากการปรับตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เปลี่ยนโปรแกรมของคุณ
  • ในการปรับโปรแกรม ให้ กดปุ่มเปลี่ยนโปรแกรม
  • หากต้องการสลับไปมาระหว่างการรับเสียงจากไมโครโฟน เทเลคอยล์ หรือไมโครโฟนและเทเลคอยล์ ให้ กดปุ่มเลือกนำเสียงเข้า
  • หากต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับ AudioLink ให้ กดปุ่มสตรีมเสียง

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้งานของคุณ

Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *