RIC

เครื่องช่วยฟังช่วยให้เสียงในหูหายไปได้จริงหรือ ?

ข่าวดี ! สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินร่วมกับมีอาการเสียงรบกวนในหู เนื่องจากปัจจุบันนี้ได้มีหลายบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องช่วยฟังได้นำเทคโนโลยีที่ช่วยบำบัดอาการเส… Read More »เครื่องช่วยฟังช่วยให้เสียงในหูหายไปได้จริงหรือ ?