RIC

7 ประโยชน์ของเครื่องช่วยฟังแบบ RIC

เครื่องช่วยฟังแบบลำโพงวางอยู่ในช่องหู (Receiver-in-canal: RIC)  เป็นเครื่องช่วยฟังชนิดหนึ่งที่วางเคร… Read More »7 ประโยชน์ของเครื่องช่วยฟังแบบ RIC

เครื่องช่วยฟังช่วยให้เสียงในหูหายไปได้จริงหรือ ?

ข่าวดี ! สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินร่วมกับมีอาการเสียงรบกวนในหู เนื่องจากปัจจุบันนี้ได้มีหลายบริษั… Read More »เครื่องช่วยฟังช่วยให้เสียงในหูหายไปได้จริงหรือ ?