Rehab At Home วันนี้เกี่ยวกับ “บทเพลง และคําสัมผัสอักษรคล้องจองกัน” การใส่เพลงและคำคล้องจองกันในกิจวัตรประจำวันของคุณ ถือเป็นวิธีที่สนุก ง่ายต่อการพัฒนาทักษะการฟัง และการเรียนรู้ภาษาของบุตรหลานของท่าน! ซึ่งมีผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าดนตรีสามารถเข้าถึงเด็กและเห็นผลได้มากกว่าการพูดคุยธรรมดา นอกจากนี้การฝึกอย่างเป็นประจำยังช่วยพัฒนาความสนใจและความจำของเด็กได้ดีอีกด้วย     เทคนิคการฟื้นฟูที่บ้าน:  1. ทำไมเราจึงควรฝึกร้องเพลงกับลูก? การช่วยให้ลูกของคุณฟังเสียง และมีส่วนร่วมกับเพลง จะช่วยพัฒนาทักษะการฟัง […]
เครื่องช่วยฟังคือ เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กที่สามารถใส่ติดไว้ที่หู ทำหน้าที่ขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้น ทำให้ผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้ยินได้รับเสียงที่มีความดังเพิ่มขึ้นจนสามารถได้ยินเสียงได้ เครื่องช่วยฟังสามารถใช้กับผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้ยินหรือที่เรียกว่า หูตึง ซึ่งจะมีปัญหาในการฟังเสียงต่างๆ รวมไปถึงปัญหาในการพูดคุย ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆอีกด้วย หลักเกณฑ์ในการเลือกเครื่องช่วยฟัง กำลังขยาย เนื่องจากระดับการสูญเสียการได้ยินในแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน การเลือกกำลังขยายของเครื่องช่วยฟังให้เหมาะกับผู้ใช้ในแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก งบประมาณ เครื่องช่วยฟังนั้นมีอยู่หลายรุ่น หลายราคา ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป รูปแบบการสวมใส่ รูปแบบของเครื่องช่วยฟังนั้นมีอยู่หลากหลายประเภท หลากหลายขนาด […]
ในปัจจุบันมีผู้ที่มีปัญหาการได้ยินจำนวน 5 % ของจำนวนประชากรโลก (หรือมากกว่า 430 ล้านคน)  และได้มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า (ปี 2050) จะมีผู้ที่มีปัญหาการได้ยินมากถึง 700 ล้านคน  กล่าวได้ว่า ในประชากร 10 คน จะมีผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน […]
เครื่องช่วยฟังเป็นเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กที่ถูกนำมาใส่ที่หูของผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน โดยเครื่องช่วยฟังจะขยายเสียงทุกอย่างให้ดังขึ้นทั้งเสียงคนที่พูดด้วย และเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม ในเครื่องช่วยฟังบางรุ่นจะมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น เน้นขยายเฉพาะเสียงพูดไม่ขยายเสียงรบกวน ตัดเสียงลมและเสียงรบกวนรอบข้าง ก็อาจทำให้ผู้ใช้งานได้คุณภาพเสียงที่ดี และฟังสบายขึ้นได้ แต่การที่จะได้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยิน และเซลล์ประสาทหูที่หลงเหลืออยู่ของแต่ละบุคคลด้วย สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินมาก ๆ เมื่อใช้เครื่องช่วยฟังแล้วก็อาจยังคงมีปัญหาในการสื่อสารอยู่บ้าง ดังนั้นญาติหรือบุคคลใกล้ชิด ควรทราบวิธีการสื่อสารกับผู้ที่สูญเสียการได้ยินอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเครื่องช่วยฟังได้ยิน และเข้าใจบทสนทนาได้ดีขึ้น […]