นักโสตสัมผัสวิทยา

นักโสตสัมผัสวิทยา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยและตรวจสอบความผิดปกติของระบบการได้ยินในส่วนของการรับรู้ไปจนถึงการแปลความหมายของเสียง นักโสตวิทยาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ผลการตรวจร่วมกับอาการที่เกิดขึ้นไปจนถึงผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของระบบการได้ยิน รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินและความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือโดยการใช้เครื่องช่วยฟังและประเมินผู้ที่ต้องใช้ประสาทหูเทียม ให้คำปรึกษาและแนะนำบุคคลและ/หรือสมาชิกในครอบครัวผ่านกระบวนการที่มีเสถียรภาพ โดยการสอนทักษะการเผชิญปัญหา รวมทั้งสร้างโปรแกรมการอนุรักษ์การได้ยินสำหรับผู้ที่อยู่ในเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน นอกจากนี้นักโสตสัมผัสวิทยาหลายคนทำงานในฐานะนักวิชาการด้านการได้ยิน นักโสตสัมผัสวิทยาจะให้บริการอย่างมืออาชีพและเป็นส่วนตัวเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของความผิดปกตินำไปสู่ผลลัพธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  หน้าที่ของนักโสตสัมผัสวิทยา

  1. ประเมินและวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยินและการทรงตัว
  2. ให้บริการด้านการใส่เครื่องช่วยฟังในผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีและกำลังขยายของเครื่องช่วยฟัง
  3. ร่วมคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการใช้ประสาทหูเทียมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ
  4. ออกแบบและดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  5. ออกแบบและดำเนินโปรแกรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด
  6. จัดฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน เช่น การพัฒนาทักษะด้านการฟัง

นักโสตสัมผัสวิทยานอกจากจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินการได้ยินการทรงตัวและความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและการประมวลผลการได้ยินแล้ว  ยังมีการบันทึกประวัติผู้ป่วยในคลินิกเพื่อนัดติตตามอาการที่เกิดขึ้นเป็นระยะ โดยจะนัดมาตรวจประเมินและวินิจฉัยการได้ยิน พฤติกรรมด้านการได้ยินและ/หรือการตอบสนองของเส้นประสาทการได้ยินส่วนกลาง ระบบการทรงตัว และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินการดำเนินไปของโรค ซึ่งมาตรการการวินิจฉัยมีการปรับเปลี่ยนตามอายุและความสามารถทางสติปัญญาของผู้ป่วย เช่น กรณีของภาวะสมองเสื่อมอาจมีความเสี่ยงที่จะความยากลำบากในการสื่อสาร การประเมินสามารถทำได้โดยใช้การวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการทดสอบที่ได้มาตรฐานโดยใช้การสังเกตและขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือที่เหมาะสม จึงจะนำไปสู่การวินิจฉัยการทำงานที่ผิดปกติของระบบการได้ยินและ / หรือระบบการทรงตัว การแปลความหมายของผลการทดสอบรวมถึงการวินิจฉัยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะความผิดปกติของความสามารถในการทำงานภายในระบบการได้ยิน การทรงตัวและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *