การทดสอบเสียง Six Ling Sound เป็นกิจกรรมง่าย ๆ ที่แนะนำให้ผู้ปกครองทำทุกครั้งที่ใส่เครื่องประสาทหูเทียมให้กับบุตรหลาน เพื่อตรวจสอบว่าบุตรหลานของคุณได้ยินเสียงพูดครบทั้งหมดหรือไม่ เพื่อความแน่ใจว่าบุตรหลานของคุณสามารถรับเสียงคำพูดได้ครบทุกเสียง มีระดับการได้ยินที่รับเสียงได้ครอบคลุมช่วงความถี่เสียงพูดทั้งหมด พร้อมที่จะฟังเสียงและเรียนรู้ภาษาพูดโดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องประสาทหูเทียมของพวกเขา เสียง Six Ling Sound ประกอบด้วยเสียง ” อา  , อู  […]
  ครั้งที่แล้ว ครูจ๋าได้อธิบายลักษณะของ Executive Functions ไปให้ทราบกันแล้วนะคะ มาครั้งนี้เรามาดูกันว่าในการพัฒนาทักษะ EF พ่อแม่และครอบครัวจะมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้างค่ะ 1. ทำให้เด็กรู้สึกผูกพัน และไว้วางใจในตัวคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครู 2. สร้างสภาพแวดล้อมให้สงบ สะอาด และปลอดภัย อาจจะมีหนังสือ หรือของเล่น เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ 3. […]
  Executive Functions หรือ EF คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึกการกระทำ เป็นความสามารถของสมองส่วนหน้าที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่าง ๆ โดยในช่วงวัย 3 – 6 ปีของเด็ก จะเป็นช่วงที่ดีในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กได้ดีที่สุด แต่หากพ้นช่วงเวลานี้ไปแล้วก็ยังสามารถพัฒนา EF ต่อไปได้ […]