BONEBRIDGE

3 อาการที่บ่งบอกว่าเครื่องประมวลเสียงกำลังชำรุด

เครื่องประมวลเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับเสียงเพื่อนำไปประมวลผลและส่งสัญญาณไปยังประสาทหูเทียมที่ฝ… Read More »3 อาการที่บ่งบอกว่าเครื่องประมวลเสียงกำลังชำรุด

SAMBA 2 การได้ยินเป็นเรื่องง่าย

เคยพบเห็น SAMBA 2 กันแล้วหรือยัง ? SAMBA 2 เครื่องประมวลเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ Vibrant Soundbridg… Read More »SAMBA 2 การได้ยินเป็นเรื่องง่าย

แนะนำ อุปกรณ์การได้ยิน “น่าใช้” ประจำปี 63

  ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเพื่อให้ทันตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ทำให้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินม… Read More »แนะนำ อุปกรณ์การได้ยิน “น่าใช้” ประจำปี 63

ควรใช้แบตเตอรี่ชนิดใดกับเครื่องประสาทหูเทียม?

  คำถามที่เราได้ยินบ่อยๆนั้นคือ “ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดใดเพื่อใช้งานกับเครื่องประสาทหูเ… Read More »ควรใช้แบตเตอรี่ชนิดใดกับเครื่องประสาทหูเทียม?

4 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ BONEBRIDGE

  BONEBRIDGE คืออะไร BONEBRIDGE คือ อุปกรณ์ช่วยฟังชนิดนำเสียงผ่านกระดูกเครื่องแรกของโลกที่ทำงาน… Read More »4 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ BONEBRIDGE