BONEBRIDGE

แนะนำ อุปกรณ์การได้ยิน “น่าใช้” ประจำปี 63

  ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเพื่อให้ทันตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ทำให้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในแต่ละชนิดนั้นจะมีฟังก์ชั่นระบบการทำงาน… Read More »แนะนำ อุปกรณ์การได้ยิน “น่าใช้” ประจำปี 63

ควรใช้แบตเตอรี่ชนิดใดกับเครื่องประสาทหูเทียม?

  • by

  คำถามที่เราได้ยินบ่อยๆนั้นคือ “ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดใดเพื่อใช้งานกับเครื่องประสาทหูเทียมของฉัน ?” วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำหรับเ… Read More »ควรใช้แบตเตอรี่ชนิดใดกับเครื่องประสาทหูเทียม?

4 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ BONEBRIDGE

  BONEBRIDGE คืออะไร BONEBRIDGE คือ อุปกรณ์ช่วยฟังชนิดนำเสียงผ่านกระดูกเครื่องแรกของโลกที่ทำงานแบบแอกทีฟ และฝังอยู่ภายใต้ผิวหนังอย่างสมบรูณ์แบบ อุปกรณ์ที่ฝังภาย… Read More »4 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ BONEBRIDGE