การสื่อสาร

เทคนิคการสื่อสารของผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน

เป็นเรื่องปกติของผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินซึ่งสามารถได้ยินเสียงของบุคคลอื่นแต่ไม่สามารถเข้าใจคำพูด… Read More »เทคนิคการสื่อสารของผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน