เป็นเรื่องปกติของผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินซึ่งสามารถได้ยินเสียงของบุคคลอื่นแต่ไม่สามารถเข้าใจคำพูดทั้งหมดได้อย่างชัดเจน อย่าพยายามคิดเอาเองว่าผู้อื่นพูดไม่ชัดเจน หรือมีอาหารอยู่ในปาก พึงระลึกไว้ว่าหากคุณได้ยินแต่มีปัญหาในการเข้าใจหรือแปลความหมาย   คำพูดที่พูดออกมาออกมาพร้อมกัน ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ผู้พูด แต่อาจจะเกิดจากการสูญเสียการได้ยิน ท่านควรเรียนรู้ที่วิธีการปรับตัว สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยท่านได้ จำไว้ว่าระยะมีประสิทธิภาพที่สุดในการสื่อสารคือ 3 ถึง 6 ฟุต จากผู้พูด เมื่อผู้ที่พูดใช้เสียงสนทนาปกติและมีเสียงรบกวนน้อย บอกครอบครัวและเพื่อนของท่านให้พูดกับท่านเพียงผู้เดียวเมื่อพวกเขาอยู่ในห้องเดียวกันและควรใส่ใจในการพูดกับท่านเพียงผู้เดียว บอกให้ผู้พูดทราบว่าท่านมีปัญหาการได้ยินและบอกว่าท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นหากพวกเขามองมาที่ท่านและพูดช้าๆและชัดเจน พยายามหาหัวข้อของการสนทนาให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้การถาม […]