Rehab At Home วันนี้เกี่ยวกับ “บทเพลง และคําสัมผัสอักษรคล้องจองกัน” การใส่เพลงและคำคล้องจองกันในกิจวัตรประจำวันของคุณ ถือเป็นวิธีที่สนุก ง่ายต่อการพัฒนาทักษะการฟัง และการเรียนรู้ภาษาของบุตรหลานของท่าน! ซึ่งมีผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าดนตรีสามารถเข้าถึงเด็กและเห็นผลได้มากกว่าการพูดคุยธรรมดา นอกจากนี้การฝึกอย่างเป็นประจำยังช่วยพัฒนาความสนใจและความจำของเด็กได้ดีอีกด้วย     เทคนิคการฟื้นฟูที่บ้าน:  1. ทำไมเราจึงควรฝึกร้องเพลงกับลูก? การช่วยให้ลูกของคุณฟังเสียง และมีส่วนร่วมกับเพลง จะช่วยพัฒนาทักษะการฟัง […]
เครื่องช่วยฟังเป็นเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กที่ถูกนำมาใส่ที่หูของผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน โดยเครื่องช่วยฟังจะขยายเสียงทุกอย่างให้ดังขึ้นทั้งเสียงคนที่พูดด้วย และเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม ในเครื่องช่วยฟังบางรุ่นจะมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น เน้นขยายเฉพาะเสียงพูดไม่ขยายเสียงรบกวน ตัดเสียงลมและเสียงรบกวนรอบข้าง ก็อาจทำให้ผู้ใช้งานได้คุณภาพเสียงที่ดี และฟังสบายขึ้นได้ แต่การที่จะได้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยิน และเซลล์ประสาทหูที่หลงเหลืออยู่ของแต่ละบุคคลด้วย สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินมาก ๆ เมื่อใช้เครื่องช่วยฟังแล้วก็อาจยังคงมีปัญหาในการสื่อสารอยู่บ้าง ดังนั้นญาติหรือบุคคลใกล้ชิด ควรทราบวิธีการสื่อสารกับผู้ที่สูญเสียการได้ยินอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเครื่องช่วยฟังได้ยิน และเข้าใจบทสนทนาได้ดีขึ้น […]
เป็นเรื่องปกติของผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินซึ่งสามารถได้ยินเสียงของบุคคลอื่นแต่ไม่สามารถเข้าใจคำพูดทั้งหมดได้อย่างชัดเจน อย่าพยายามคิดเอาเองว่าผู้อื่นพูดไม่ชัดเจน หรือมีอาหารอยู่ในปาก พึงระลึกไว้ว่าหากคุณได้ยินแต่มีปัญหาในการเข้าใจหรือแปลความหมาย   คำพูดที่พูดออกมาออกมาพร้อมกัน ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ผู้พูด แต่อาจจะเกิดจากการสูญเสียการได้ยิน ท่านควรเรียนรู้ที่วิธีการปรับตัว สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยท่านได้ จำไว้ว่าระยะมีประสิทธิภาพที่สุดในการสื่อสารคือ 3 ถึง 6 ฟุต จากผู้พูด เมื่อผู้ที่พูดใช้เสียงสนทนาปกติและมีเสียงรบกวนน้อย บอกครอบครัวและเพื่อนของท่านให้พูดกับท่านเพียงผู้เดียวเมื่อพวกเขาอยู่ในห้องเดียวกันและควรใส่ใจในการพูดกับท่านเพียงผู้เดียว บอกให้ผู้พูดทราบว่าท่านมีปัญหาการได้ยินและบอกว่าท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นหากพวกเขามองมาที่ท่านและพูดช้าๆและชัดเจน พยายามหาหัวข้อของการสนทนาให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้การถาม […]