การได้ยิน

สาเหตุของ การได้ยิน บกพร่อง ผลกระทบ และวิธีการรักษา

การได้ยิน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรา หากการได้ยินบกพร่องอาจมีผลกระทบในชีวิตประจำวันและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสาร การเรียนรู้ และการทำงาน จึงอาจกล่าวได้ว่าการได้ยินเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเรา สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุของการได้ยินบกพร่องสามารถมาจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน


สาเหตุของการได้ยินบกพร่อง

 1. ทางพันธุกรรม: บางครั้งการได้ยินบกพร่องสามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม จากสมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติการได้ยินบกพร่อง
 2. การติดเชื้อที่หู: ทำให้เกิดอาการอักเสบในหู ซึ่งอาจทำให้การได้ยินบกพร่องชั่วคราวจนไปถึงสูญเสียการได้ยิน
 3. การบาดเจ็บของหู: เกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่กระทบต่อหูอย่างรุนแรง ทำให้หูเกิดการบาดเจ็บจนไปถึงสูญเสียการได้ยิน
 4. การใช้ยา: ยาบางชนิดอาจมีผลกระทบต่อการได้ยิน และหากใช้ยาเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการได้ยินบกพร่อง
 5. อายุ: การได้ยินบกพร่องเป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้นในผู้สูงอายุ เนื่องจากการเสื่อมสภาพของโครงสร้างของหูและระบบการได้ยิน
 6. โรคระบบประสาทและสมอง: เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง อาจมีผลกระทบต่อการได้ยิน

ผลกระทบปัญหา การได้ยิน บกพร่อง

 1. พัฒนาการด้านภาษา: การได้ยินบกพร่องในวัยเด็กอาจมีผลต่อการพัฒนาการด้านภาษา เด็กอาจมีความยากลำบากในการเรียนรู้คำพูดและภาษาต่าง ๆ ทำให้พัฒนาการด้านภาษาช้าลง
 2. ความสามารถในการเรียนรู้: การได้ยินบกพร่องอาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ จนทำให้สูญเสียความสามารถในการเรียนรู้หรืออาจต้องใช้วิธีที่แตกต่างจากคนทั่วไป เพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้นั้น ๆ
 3. พฤติกรรมทางสังคม: บุคคลที่มีการได้ยินบกพร่องอาจประสบกับความยากลำบากในการสื่อสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม อาจเป็นผลให้พฤติกรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจและความสบายใจ ทำให้ไม่กล้าเข้าสังคม
 4. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร: ผู้ที่มีการได้ยินบกพร่องอาจต้องเพิ่มทักษะการสื่อสารที่ไม่ใช้การได้ยินเป็นหลัก เช่น การใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนที่มีการได้ยินบกพร่องเช่นกัน
 5. สุขภาพทางร่างกาย: การได้ยินบกพร่องอาจทำให้ได้รับความเครียดและความกดดันที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจในระยะยาว
 6. ความเสียหายในการทำงาน: การได้ยินบกพร่องอาจทำให้มีปัญหาในการทำงาน โดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้การสื่อสารและการได้ยิน
 7. การขับขี่ยานพาหนะ: การได้ยินบกพร่องอาจทำให้มีความยากลำบากในการขับขี่รถ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการจราจร
 8. ความเสียหายทางจิตใจ: การได้ยินบกพร่องอาจเป็นที่กังวลและทำให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ เช่น ความซึมเศร้า หรือความอยากฆ่าตัวตาย

การรักษา การได้ยิน บกพร่อง

การรักษาการได้ยินบกพร่องขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของการได้ยิน การรักษาสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 1. การรักษาโรคทางหู: ในบางกรณีของการได้ยินบกพร่องเกิดจากการติดเชื้อหรือโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหู ควรเข้ารับการรักจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้รักษาได้ตรงจุด
 2. การใช้เครื่องช่วยฟัง: ในกรณีที่การได้ยินบกพร่องจากโรคประสาทหูเสื่อมระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง การใช้เครื่องช่วยฟังเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการรับฟังเสียง เพื่อให้คุณสามารถได้ยินเสียงได้มากยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
 3. การใช้ประสาทหูเทียม: ในบางกรณีที่การได้ยินบกพร่องจากโรคประสาทหูเสื่อมระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้ การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) ก็เป็นทางเลือกที่ดี ประสาทหูเทียมนี้ทำงานโดยส่งสัญญาณเสียงโดยตรงไปยังระบบประสาท ทำให้สามารถกลับมาได้ยินอีกครั้ง แต่จำเป็นต้องมีการฝึกเพื่อฟื้นฟูการได้ยินหลังจากผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมด้วย
 4. การป้องกัน: การป้องกันการได้ยินบกพร่องโดยการรักษาระดับการได้ยินของหูอย่างรอบคอบ เช่น ไม่ควรใช้หูฟังในระดับเสียงที่สูงเกินไป หลีกเลี่ยงการฟังเสียงรบกวนหรือเสียงที่ดังมาก ๆ เป็นต้น

 

***การรักษาการได้ยินบกพร่องเป็นกระบวนการระยะยาว ควรได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการจัดการปัญหาการได้ยิน***

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : hearLIFE Thailand หรือโทร 02-693-9411

Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *