การได้ยิน

สุขภาพการได้ยิน

การสูญเสีย การได้ยิน ในประเทศไทย อาจจะเป็นการสืบลักษณะทางกรรมพันธุ์ การติดเชื้อโรคหัดเยอรมันของแม่หรือโรคแทรกซ้อนเมื่อแรกเกิด โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในหูแบบเรื้อรัง การใช้ยาที่มีพิษต่อประสาทหู การสัมผัสกับเสียงดัง และความชรา ครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินสามารถจะหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหานี้ได้โดยการป้องกันเบื้องต้น คนที่มีการสูญเสียการได้ยินสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยได้ เช่น เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ช่วยฟัง และประสาทหูเทียม และอาศัยการอ่านคำบรรยายภาพ การฝึกใช้ภาษามือและความช่วยเหลือทางการศึกษาและทางสังคม องค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการดูแลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหูและการได้ยิน ซึ่งผสมผสานเข้าไปในระบบการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประเทศ

การได้ยิน สำคัญอย่างไร?

การสูญเสียการได้ยินอาจเกิดจากกรรมพันธุ์หรือเกิดจากมารดาที่เป็นโรคหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์หรือภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่แรกเกิด โรคติดเชื้อเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อที่หูเรื้อรัง การใช้ยาที่เป็นพิษต่อหู การสัมผัสกับเสียงดังหรือความชรา
ครึ่งหนึ่งของการสูญเสียการได้ยินสามารถหลีกเลี่ยงได้ผ่านการป้องกันเบื้องต้น
ผู้ที่สูญเสียการได้ยินจะได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ช่วยฟังและประสาทหูเทียม รวมถึงคำบรรยายภาษามือ การศึกษาพิเศษและการสนับสนุนทางสังคม
องค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังให้ความช่วยเหลือประเทศในการพัฒนาโครงการด้านการดูแลหูและการได้ยินซึ่งรวมอยู่ในระบบการดูแลสุขภาพขั้นต้นของประเทศ

การสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน

  • การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง
  • การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อม
  • การสูญเสียการได้ยินชนิดผสม
  • การสูญเสียการได้ยินชนิดเส้นประสาทควบคุมการได้ยินบกพร่อง

การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง

การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องจะเกิดขึ้นเมื่อเสียงไม่สามารถเดินทางจากหูชั้นนอกไปยังหูชั้นในได้ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง โดยส่วนใหญ่การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องสามารถรักษาได้ ตัวอย่างเช่น การมีขี้หูอุดตันช่องหู การมีใบหูหรือช่องหูผิดรูปผิดร่าง การติดเชื้อและมีของเหลวในหูชั้นกลาง

 

การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อม

การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมมีผลมาจากโคเคลียซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการได้ยินภายในหูชั้นในหรือเส้นประสาทที่อยู่ลึกกว่าหูชั้นใน การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมส่วนใหญ่เกิดขึ้นอย่างถาวรและไม่สามารถจะรักษาได้ และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการแยกแยะเสียงและการเข้าใจคำพูดที่ได้ยิน การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ อายุที่เพิ่มมากขึ้น กรรมพันธุ์ การสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน และการกินยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน

 

การสูญเสียการได้ยินชนิดผสม

การสูญเสียการได้ยินแบบผสมเป็นการสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องร่วมกับชนิดประสาทหูเสื่อม ซึ่งเป็นผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในหูชั้นในและหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง ทางเลือกในการรักษา ได้แก่ การรักษาด้วยยา การผ่าตัด การใช้เครื่องช่วยฟัง การผ่าตัดฝังหูชั้นกลางเทียมหรือการใส่เครื่องช่วยฟังชนิดนำเสียงผ่านทางกระดูก

 

การสูญเสียการได้ยินชนิดเส้นประสาทควบคุมการได้ยินบกพร่อง

ปัญหาจากการไม่มีเส้นประสาทรับเสียงหรือเส้นประสาทรับเสียงเกิดความเสียหายอาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินชนิดเส้นประสาทควบคุมการได้ยินบกพร่อง ซึ่งเป็นการสูญเสียการได้ยินที่มีผลมากต่อการรับฟังเสียงและเป็นการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ เนื่องจากเส้นประสาทไม่สามารถจะส่งผ่านข้อมูลเสียงไปยังสมองได้
การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมชนิดฝังที่ก้านสมอง (Auditory Brainstem Implant: ABI) เป็นทางเลือกในการบำบัดรักษา

Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *