ขั้นตอนการเบิกเครื่องช่วยฟังตามแต่ละสิทธิ (ตอนที่ 1) 

สำหรับผู้ใช้สิทธิ 30 บาท

 1. เมื่อตรวจพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงตั้งแต่ 40 เดซิเบล แพทย์จะออกใบรับรองความพิการ
 2. ผู้ป่วยนำใบรับรองความพิการไปขึ้นทะเบียนคนพิการ (.74 บัตรทองผู้พิการ)ที่สำนักงานเขต 

หมายเหตุ: หากเป็นผู้ที่มีบัตรทองหรือขึ้นทะเบียนคนพิการอยู่แล้ว จะต้องตรวจสอบว่าเป็น ท.74 บัตรทองผู้พิการถ้าไม่ใช่ต้องขอใบรับรองความพิการจากแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการ ท.74 บัตรทองผู้พิการ

 1. เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว นำบัตร/สมุดคนพิการ พร้อมทั้งบัตรประชาชน 
 2. ติดต่อขอใช้เครื่องช่วยฟัง โดยแพทย์จะออกใบสั่งยาและ/หรือใบ order แพทย์ ว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง 
 3. ลองและเลือกเครื่องช่วยฟังตามระดับที่สูญเสียการได้ยินตามผลตรวจ Audiogram 
 4. ลงบันทึกในแฟ้มประวัติผู้ป่วย ประกอบด้วย 
  • ผลการตรวจการได้ยิน
  • ผลการประเมินการใช้เครื่องช่วยฟัง
  • การแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟัง
  • การติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง
  • จำนวนเครื่องที่ให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน พร้อมทั้งลักษณะเฉพาะของแต่ละเครื่อง ได้แก่ ชนิดเครื่อง ยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่อง
 1. ทำพิมพ์หู แล้วนัดรับเครื่องพร้อมพิมพ์หู 
 2. รับพิมพ์หูพร้อมเครื่องช่วยฟังตามวันนัด โดยไม่ต้องชำระเงิน เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บจากหน่วยงาน สปสช.
 3. ติดตามผลเป็นระยะ โดยแบ่งเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ตามลำดับ โดยวันที่มาติดตามผลจะถูกบันทึกไว้ทุกครั้ง หากไม่มาตามนัดหมายอาจมีผลในการพิจารณาให้เครื่องช่วยฟังในครั้งต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการเบิกค่าเครื่องช่วยฟังกับสปสช 

 (โรงพยาบาลเก็บเพื่อใช้ประกอบเบิก)

 1. ใบสั่งยาและ/หรือใบ order แพทย์
 2. ผลตรวจ Audiogram
 3. ผลการประเมินการใส่เครื่องช่วยฟัง
 4. รายละเอียดรุ่น ยี่ห้อ และหมายเลขเครื่องช่วยฟัง
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย พร้อมลายเซ็นหรือพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ
Tags

3 Responses

 1. รบกวนสอบถามค่ะ หากทำเครื่องหาย สามารถขอรับเครื่องใหม่ได้ไหมคะ

  • สวัสดีครับคุณจิตติมา เครื่องช่วยฟังตามสิทธิต่างๆ ปกติจะสามารถเบิกใหม่ได้ทุก 3 ปีครับ

  • กรณีทำเครื่องสูญหายแนะนำให้คุณจิตติมาเข้าไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลที่เคยขอรับเครื่องช่วยฟังมา ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *