เพลง “ Roar” ของ Katy Perry “Here Comes the Sun” ของวง The Beatles หรือแม้แต่เพลง “ Für Elise” ของ Beethoven มีอะไรเหมือนกัน […]
เคล็ดลับสำหรับครอบครัวของเด็กทารกที่รอการใส่เครื่องประสาทหูเทียม Tips for Families of Babies Waiting for a Hearing Implant | The MED-EL Blog (medel.com) เรื่องโดย Natalie Teakle ลูกของคุณเพิ่งจะได้รับการวินิจฉัยว่าสูญเสียการได้ยินใช่ไหม? […]
จากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้แต่ละโรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ไปสู่ห้องเรียนแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณครู และนักเรียนทั่วโลกจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเรียนรู้ และการสอนแบบในรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน การเรียนในรูปแบบออนไลน์นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายอย่างมากสำหรับนักเรียนที่สูญเสียการได้ยิน และนี่คือเคล็ดลับ 5 ประการที่ผู้เขียนอยากแบ่งปันให้กับคุณครูทุกคน เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการสื่อสาร  ตัวอย่าง การเปิด – ปิดไมโครโฟนในขณะเรียน การเปิดไมโครโฟนเพื่อตอบคำถาม […]
สำหรับเด็กที่สูญเสียการได้ยินปีนี้ถือเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากในการเรียนประการแรกคือการเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นในรูปแบบออนไลน์หรือโรงเรียนบางแห่งกลับไปใช้การเรียนการสอนแบบปกติแต่ความท้าทายใหม่ก็เกิดขึ้นคือการใส่หน้ากากอนามัย  โดยการใส่หน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันการอ่านริมฝีปากและลดเสียงพูดที่ส่งออกจากปากทั้งหมดนี้ทำให้เด็กที่สูญเสียการได้ยินฟังได้ยากมากยิ่งขึ้นซึ่ง 10 วิธีดังต่อไปนี้เป็นวิธีที่ผู้ปกครองสามารถช่วยสนับสนุนการฟังสำหรับเด็กที่ใส่ประสาทหูเทียมและเครื่องช่วยฟังได้ จัดที่นั่งให้เหมาะสม : แม้แต่สิ่งที่เรียบง่ายอย่างที่นั่งก็สามารถช่วยให้เด็กที่สูญเสียการได้ยินเข้าใจเสียงคุณครูได้ เช่น การจัดที่นั่งให้พวกเขานั่งใกล้กับคุณครู และอยู่ห่างจากแหล่งที่มาของเสียงรบกวน เช่น เสียงแอร์ เสียงรถ วิธีนี้จะช่วยให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับเสียงคุณครูมากขึ้น ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการฟัง : กล่าวคือ การใช้ไมโครโฟนระยะไกลจากอุปกรณ์เสริมต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการนำอุปกรณ์เสริมติดที่คุณครู หรือผู้บรรยาย […]
“อาการบ้านหมุน” หรือที่ทราบกันดีว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน หลายคนอาจเคยได้ยินมาจากคนรอบตัว หรืออาจเคยประสบปัญหาโรคนี้มากับตัว อาการที่พบได้บ่อยมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุประมาณ 30-60 ปี และมีความรุนแรงถึงขั้นสูญเสียการได้ยินได้เลย สาเหตุในเบื้องต้นนั้นอาจเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นใน ส่งผลให้การรับเสียง และการทรงตัวไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้นจึงทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หูอื้อ และอาจสูญเสียการได้ยินได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจะมีสาเหตุ การป้องอย่างไรนั้นวันนี้เรามีคำตอบมาให้ทราบกันค่ะ สาเหตุ ณ ปัจจุบันยังไม่มีตัวบ่งบอกชัดเจนว่าสาเหตุนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร […]
การสูญเสียการได้ยินมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน และสามารถที่จะได้รับการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน หรือถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นักโสตสัมผัสวิทยา” ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งด้านการค้นหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นและตั้งโปรแกรมให้กับเครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมได้อย่างเหมาะสม โสตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินมีการให้บริการหลากหลายด้าน ดังต่อไปนี้ การทดสอบและตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับการได้ยิน การตรวจประเมินการได้ยิน (Audiometry) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของการได้ยินและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในหู การตรวจประเมินการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory brain stem testing) เพื่อดูการทำงานของระบบการได้ยินตั้งแต่การรับเสียงผ่านหูจนถึงระดับก้านสมอง การตรวจเสียงสะท้อนของหูชั้นใน (Otoacoustic emission […]
ในการปรับตั้งเครื่องประสาทหูเทียมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องแยกแยะเสียงและบอกผู้ปรับตั้งเครื่องว่าระดับเสียงสัญญาณที่ทำการกระตุ้นให้ฟังนั้นมีลักษณะเสียงเป็นอย่างไร เช่น เสียงเบาไป เสียงดังพอดีแล้ว หรือเสียงดังเกินไป ทั้งนี้เพื่อหาตำแหน่งที่ผู้ใช้งานรู้สึกว่าได้ยินเสียงดังพอดีในทุก ๆ ช่องสัญญาณ ซึ่งหากสามารถหาจุดที่ดังพอดีได้ครบทุกช่องสัญญาณก็จะส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับฟังเสียงที่มีคุณภาพ  ในผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใหญ่จะสามารถบอกระดับความดังของเสียงได้ แต่สำหรับการปรับตั้งเครื่องในเด็กนั้นส่วนใหญ่เด็กจะยังไม่สามารถบอกเรื่องเสียงดัง-เบา-พอดีได้  ดังนั้นวันนี้ผู้เขียนจึงขอแนะนำเคล็ดลับในการฝึกสอนเด็กให้รู้จักเสียงดัง-เสียงเบาให้ผู้ปกครองนำไปสอนบุตรหลานกันค่ะ    สำหรับเด็กที่ไม่เคยรู้จักเรื่องเสียงดัง-เสียงเบามาก่อน แนะนำให้เริ่มต้นฝึกจากเสียงกลอง เนื่องจากเด็กสามารถใช้ประสาทสัมผัสด้านอื่นๆร่วมกับการฟังเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ซึ่งในการใช้กลองมาสอนเรื่องดัง-เบานั้น เราจะสามารถบอกใบ้เด็กได้ผ่านท่าทางการตีที่แตกต่างกันในขณะที่ตีกลอง โดยเด็กจะเรียนรู้จากการมองเห็นไปพร้อมๆกับการฟังเสียง ซึ่งการฝึกให้ทำจากง่ายไปยาก […]
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักมีปัญหากังวลใจกับการฝึกพูดและฝึกฟัง หลังจากที่ลูกน้อยเข้ารับการผ่าตัดประสาทหูเทียมแล้วนั้นสิ่งต่อไปที่จำเป็นไม่แพ้กันคือ “การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน” ซึ่งจริง ๆแล้วการผ่าตัดก็ถือเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินอย่างหนึ่ง โดยการผ่าตัดนั้นถือเป็นขั้นตอนแรกในการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน แต่การผ่าตัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้มีสมรรถภาพการได้ยินดีขึ้นได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้นหลังจากการผ่าตัดประสาทหูเทียม โดยเฉพาะในกรณีเด็กที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิด จึงต้องพัฒนาทักษะการฟังด้วยประสาทหูเทียมอยู่เสมอ ๆ  เริ่มจากการฝึกฟัง เมื่อสมองสามารถจดจำเสียงต่างๆได้แล้วนั้นจะพัฒนาไปยังขั้นตอนการฝึกพูด โดยเป้าหมายในการฝึกทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกัน จะมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดนั้นติดตามได้จากบทความนี้เลย การแก้ไขการพูดไม่ชัด : เป็นการแก้ไขเสียงที่เด็กพูดไม่ชัดเจนโดยต้องได้รับการประเมินเสียงที่พูดไม่ชัดโดยการใช้แบบทดสอบการออกเสียงแต่ละเสียงในภาษาไทย รวมถึงประเมินโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะที่ใช้ในการพูด เช่น […]
คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่ผู้ปกครองทุกคนสงสัย  ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่าหลังจากที่บุตรหลานของคุณได้รับการผ่าตัดฟังประสาทหูเทียมแล้วนั้น กลไกการเรียนรู้ภาษาและการพูดจะเริ่มต้นพัฒนาหลังจากที่เด็กได้ยินเสียง โดยเด็กจะได้รับการเปิดเครื่อง หรือ ติดตั้งเครื่องประมวลเสียงภายนอก ภายหลังการผ่าตัดประมาณ1เดือน  ซึ่งหลังจากเปิดเครื่องแล้วจะมีการนัดติดตามผลและปรับตั้งค่าเสียงให้เหมาะสมเป็นระยะๆควบคู่ไปกับการฝึกฟัง  ระยะเวลาของการพัฒนาทักษะทางด้านการฟังในเด็กที่ได้รับการผ่าตัดฟังประสาทหูเทียม มีดังนี้ 1-3 เดือนหลังจากเปิดเครื่อง – ตระหนักรู้เสียงพูดบอกได้ว่ามีเสียงหรือไม่มีเสียงได้ – ตระหนักรู้เสียงสิ่งแวดล้อมบอกทิศทางของเสียงได้  – ตอบสนองต่อชื่อเสียงเรียกชื่อของตนเองได้  – รับรู้ความแตกต่างของเสียงพูด […]
สำหรับการฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดให้กับเด็กๆนั้น ส่วนมากผู้ปกครองมักคุ้นชินกับการพาลูกไปฝึกพูดฝึกฟังกับผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาล  แต่อย่าลืมว่าส่วนใหญ่เด็กใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองมากกว่าผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้ปกครองสามารถนำคำแนะนำหรือจดจำวิธีฝึกลูกจากการสังเกตผู้เชี่ยวชาญกลับมาฝึกลูกด้วยตนเองที่บ้านหรือในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือกิจวัตรประจำวันจะช่วยให้เด็กเรียนรู้และจดจำได้ง่ายกว่าในห้องฝึก วันนี้ผู้เขียนมีเคล็ดลับสำหรับผู้ปกครองมาฝากค่ะ สิ่งที่ควรจัดเตรียมก่อนทำการฝึก สภาพแวดล้อมในการฝึก : ผู้ปกครองควรจัดให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบในช่วงแรกของการฝึก เพื่อให้เด็กได้ใช้การฟังร่วมด้วย แต่เมื่อฝึกไปได้สักระยะให้เพิ่มสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนทีละน้อยเพราะในสภาพความเป็นจริงจะมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นตลอดเวลา อุปกรณ์รับฟังเสียง : ก่อนเริ่มต้นฝึกผู้ปกครองต้องแน่ใจว่าเด็กใส่เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมอยู่ตลอดเวลา และตัวเครื่องทำงานได้ดีเป็นปกติ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุด สื่อที่ใช้ในการฝึก : เลือกใช้ของเล่นหรือสิ่งของที่เด็กสนใจเป็นสื่อในการฝึก […]
เมื่อผู้ใช้เครื่องประสาทหูเทียม ต้องทำงานผ่านการประชุมออนไลน์และการใช้โทรศัพท์จากที่บ้าน อาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อเทียบกับการทำงานที่สำนักงาน แต่ในยุคนี้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การวิดีโอคอล และการใส่คำบรรยายแทนเสียงก็อาจช่วยคุณได้เช่นกัน เรามีเคล็ดลับมาฝาก ซึ่งเคล็ดลับ 5 ข้อ จะช่วยให้คุณทำงานที่บ้านได้สำเร็จยิ่งขึ้น  1. เลือกใช้การประชุมผ่านทางวิดีโอหรือการโทรแบบวิดีโอคอล (Video Conferences & Video Calls) ในปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้อง […]
หลังจากที่ได้แนะนำเคล็ดลับการใช้โทรศัพท์สำหรับผู้ใช้เครื่องประสาทหูเทียมไปในบทความก่อนหน้า มีผู้ใช้งานหลากหลายท่านได้สอบถามเข้ามาในอีเมลล์เพิ่มเติม โดยผู้เขียนได้รวบรวมไว้แล้วจึงขอสรุปเป็นแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวก่อนคุยโทรศัพท์และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนการฟัง (ALDs) สำหรับคนที่สนใจและอยากเพิ่มรู้สึกมั่นใจกับการรับฟังในใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น   ควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้การโทรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนี่คือเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนคุยโทรศัพท์: ก่อนโทรควรเขียนข้อมูลที่จะได้รับและคำถามที่จะถาม พิจารณาหัวข้อบทสนทนาก่อน เพื่อเป็นการคาดเดาคำศัพท์และคำถาม เตรียมกระดาษและปากกาเพื่อจดบันทึกข้อมูล เตรียมคำแนะนำเพื่อแจ้งคู่สนทนาทางโทรศัพท์ของคุณเกี่ยวกับความบกพร่องทางการได้ยินและพวกเขาอาจจำเป็นต้องชี้แจงข้อมูลสำคัญ (ถ้าจำเป็น) ในขณะนี้ผู้ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ จะมีบริการส่งข้อความเพื่อยืนยันการนัดหมายที่ทำผ่านโทรศัพท์ คุณควรลองสอบถามถึงบริการเหล่านี้ว่ามีหรือไม่ ในการทำงาน ขอให้เพื่อนร่วมงานใช้การประชุมผ่านทางวิดีโอ เพื่อจะได้ดูข้อมูลเพิ่มเติม […]