RONDO 3 แต่ละชิ้นส่วนคืออะไร? Rondo 3 แยกตามแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 1. ไฟแสดงสถานะหลัก (Main indicator light) 2. ปุ่มเปิด/ ปิด (On/off button) 3. ช่องไมโครโฟน (Microphone openings) […]
คำถาม: เราควรเลือกใส่เครื่องช่วยฟังกับหูข้างไหนดี? คำตอบ: เรามีปัญหาที่หูข้างไหน ก็ควรใส่เครื่องช่วยฟังที่หูข้างนั้น คำถาม: แล้วถ้าหูมีปัญหาทั้ง 2 ข้างล่ะ จะเลือกใส่ข้างไหนดี คำตอบ: 1. กรณีสูญเสียการได้ยินข้างเดียว กรณีสูญเสียการได้ยินข้างเดียว จะไม่มีปัญหาในการเลือกหู สามารถใส่เครื่องช่วยฟังในหูข้างที่มีปัญหาได้เลย ซึ่งหลังจากใส่เครื่องช่วยฟังแล้วจะช่วยให้การได้ยินในหูข้างนั้นดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแยกทิศทางที่มาของเสียงได้อีกด้วย เพราะสามารถกลับมารับเสียงได้ 2 ข้างเช่นเดิมแล้วนั่นเอง 2. […]
โรคหูชั้นกลางอักเสบ คืออะไร? โรคหูชั้นกลางอักเสบ คือ โรคที่พบได้บ่อยในเด็ก เนื่องจากภูมิต้านทานของเด็กยังน้อย และยังเจริญไม่เต็มที่ นอกจากนี้เด็กมีอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสูง เช่น  โรคเยื่อบุจมูกอักเสบเฉียบพลัน หรือโรคหวัด โรคไซนัสอักเสบ เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน  ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ที่มักจะผ่านจากจมูก และ โพรงหลังจมูก เข้าสู่หูชั้นกลางผ่านทางท่อยูสเตเชี่ยน ซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมระหว่างโพรงหลังจมูก […]
  เสียงรอบตัวที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันนั้น มีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันทั้งเรื่องความถี่ และความดัง เพื่อความเข้าใจที่ง่าย สามารถศึกษาได้จากตัวอย่างเสียงที่แสดงในภาพดังภาพต่อไปนี้   ตัวอย่างเสียงที่เบา เสียงน้ำหยด เป็นเสียงที่จัดอยู่ในช่วงความถี่ต่ำ บริเวณ 125Hz – 250Hz และมีความดังประมาณ 10 เดซิเบล  เสียงใบไม้ปลิว จัดอยู่ในช่วงความถี่กลาง บริเวณ […]