ผู้ที่มีอาการเสียงดังในหูนั้นจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรซักอย่างดังอยู่ในหูตลอดเวลา ซึ่งเสียงที่ได้ยินนั้นจะแตกต่างออกไปในแต่ล่ะบุคคล เช่น เสียงลม เสียงคลื่น เสียงซ่า เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญและทำให้ความสามารถในการฟังจับใจความลดลง เพราะ มีเสียงดังรบกวนในหูตลอดเวลา ส่งผลให้ความสามารถในการฟังเสียงที่เข้ามาจากภายนอกนั้นลดน้อยลง สาเหตุ และ การรักษาอาการการเกิดเสียงดังในหู สาเหตุของการเกิดเสียงดังในหูนั้นมีหลายสาเหตุมาก เช่น มีขี้หูไปอุดตัน แก้วหูทะลุ หรือ เกิดจากประสาทหูเสื่อม […]