“สองหู” ย่อมดีกว่า “หูเดียว” ความสำคัญของการได้ยินนั้น ควรได้ยินทั้ง 2 หู ดีกว่าการได้ยินเพียงหูเดียว เพราะฉะนั้นการใส่เครื่องช่วยฟังแบบ 2 หู จะมีประโยชน์กับผู้ใส่เครื่องช่วยฟังมากกว่า ด้วยเหตุผลต่อไปนี้   มีส่วนช่วยให้เกิดความสมดุลของการฟัง และสามารถแยกทิศทางของเสียงได้ดีขึ้น (Balance hearing – […]