พูดล่าช้า

พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า (ตอนที่ 4: จบ)

 

ขั้นตอนในการช่วยเหลือเมื่อพบเด็กที่ พูดล่าช้า

เมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตพบว่าลูกพูดช้า ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพื่อหาสาเหตุของการ พูดล่าช้า และวางแผนในการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเด็ก

หลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะเป็นการรักษาตามสาเหตุพร้อมกับพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กรณีที่พบว่าเด็กพูดช้าเนื่องมาจากหูพิการ เด็กต้องใส่เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) ก่อนแล้วจึงฝึกพูด  โดยนักแก้ไขการพูดจะใช้เทคนิคต่างๆ กระตุ้นให้เด็กเปล่งเสียงเลียนแบบเสียงให้เป็นคำที่มีความหมาย  ซึ่งจะยึดหลักการเรียนรู้และพัฒนาการทางการพูดของเด็กปกติเป็นแนวทาง  นอกจากจะสอนเด็กให้เปล่งเสียงต่างๆแล้ว นักแก้ไขการพูดจะสอนให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ต่า งๆ ที่ต้องใช้พูดในชีวิตประจำวัน ให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆตามความเหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก หลังจากนั้นจึงสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะนำคำเหล่านั้นมาสร้างเป็นประโยคที่ถูกต้อง เรียนรู้ที่จะเรียงลำดับประโยคต่าง ๆ เพื่อเล่าเรื่องต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้เด็กได้ใช้การพูดของตนสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *