หู  เป็นอวัยวะที่สําคัญและมีค่าต่อชีวิตของเรามาก หูช่วยให้เราได้ยิน ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ ได้รู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้น  และยังมีคุณค่าต่อชีวิตของเรานานับประการ

ความผิดปกติทางการได้ยินอาจเกิดกับบุคคลใดก็ได้ แม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ก็ทําให้บุคคลนั้นรู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจที่ฟังคนอื่นพูดไม่รู้เรื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลนั้น

 

 

ฉะนั้นเพื่อป้องกันความผิดปกติทางการได้ยินจึงมีข้อแนะนําดังต่อไปนี้

1.ทุกครั้งที่มีปัญหาเกี่ยวกับหูควรปรึกษาแพทย์ หรือถ้าเป็นไปได้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหูโดยเฉพาะ

2.ไม่ควรหยอดยาหรือรักษาหูเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

3.อย่าแคะหรือล้างหูโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะไม่ควรให้ช่างตัดผมแคะขี้หูให้โดยเด็ดขาด

4.สําหรับสตรีที่กําลังตั้งครรภ์และมีอาการแพ้ท้องมาก ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เพราะยาแก้แพ้บางชนิดมีผลต่อเด็กในครรภ์ ทําให้เด็กหูพิการได้

5.ไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณสนามบิน หรือบริเวณที่มีการจุดประทัด ระเบิด พลุหรือยิงปืน เป็นต้น เพราะเสียงดังเหล่านี้จะทําลายประสาทหูได้ ในกรณีที่ทํางานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังมากๆ เช่น เครื่องยนต์ เครื่องทอผ้า เครื่องไสไม้ หรือเครื่องจักรในโรงงานหลอมโลหะ โรงงานแก้ว ฯลฯ ควรใช้เครื่องป้องกันเสียงอุดหู   เพื่อป้องกันประสาทหูถูกทําลาย

 

6.มียาหลายประเภทที่เป็นพิษต่อประสาทหู ฉะนั้นในการใช้ยาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยารับประทาน จําเป็นต้องปรึกษาแพทย์เสมอ และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังต่อไปนี้

  • ยารักษามาลาเรีย (ควินิน) หรือยาแก้ปวดเช่น เอ.พี.ซี, แอสไพริน ถ้าจําเป็นต้องรับประทานแล้วมีอาการหูอื้อ ให้หยุดยาทันที
  • ยาฉีดประเภทยาปฏิชีวนะต่างๆ เช่น สเตร็ปโตมัยซิน หรือยารักษาวัณโรค เนื้องอก โรคไตอาจทําให้ประสาทหูเสื่อมได้

7.ถ้าท่านมีอาการเวียนศรีษะมาก และเวียนแบบตัวหมุน หรือบ้านหมุน ควรไปพบแพทย์

8.สําหรับครอบครัวที่มีบุตรหูหนวก หรือหูตึงแต่กําเนิด ควรปรึกษานักแก้ไขการได้ยิน และควรพาบุตรคนอื่นๆไปตรวจหาระดับการได้ยินเพราะอาการหูหนวกอาจมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ บุตรคนอื่นจึงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีอาการหูหนวกได้เช่นกัน

 

สําหรับเด็กที่มีประวัติดังต่อไปนี้ถือเป็นสัญญาณที่ควรนําเด็กไปพบแพทย์

  • ไม่สะดุ้งหรือตกใจต่อเสียงดัง
  • ใช้ท่าทางในการสื่อความหมาย
  • พูดแล้วฟังไม่เข้าใจ หรือ มักถามซ้ำๆ
  • ชอบมองหน้าเวลาพูดด้วย
  • ตอบไม่ตรงคําถาม
  • ดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุดังกว่าปกติ
  • หูอักเสบบ่อย
  • ตอบสนองต่อเสียงไม่สม่ำเสมอ
Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *