หู  เป็นอวัยวะที่สําคัญและมีค่าต่อชีวิตของเรามาก หูช่วยให้เราได้ยิน ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ ได้รู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้น  และยังมีคุณค่าต่อชีวิตของเรานานับประการ ความผิดปกติทางการได้ยินอาจเกิดกับบุคคลใดก็ได้ แม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ก็ทําให้บุคคลนั้นรู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจที่ฟังคนอื่นพูดไม่รู้เรื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลนั้น     ฉะนั้นเพื่อป้องกันความผิดปกติทางการได้ยินจึงมีข้อแนะนําดังต่อไปนี้ 1. ทุกครั้งที่มีปัญหาเกี่ยวกับหูควรปรึกษาแพทย์ หรือถ้าเป็นไปได้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหูโดยเฉพาะ […]