ผู้คนจำนวนมากมีการสูญเสียการได้ยินไม่เท่ากันในหูทั้ง 2 ข้าง ในสหรัฐอเมริกามีผู้สูญเสียการได้ยินในหูเพียงข้างเดียวมากถึง 60,000 คนต่อปี โดย 1 ใน 1,000 คนของเด็กที่เกิดมาจะมีการสูญเสียการได้ยิน 1 ข้าง และยังพบ 3% ของเด็กในวัยเรียนที่มีหูเสียเพียง 1 ข้างเช่นกัน การสูญเสียการได้ยินแบบดับสนิท 1 ข้าง ถูกเรียกว่า Unilateral Hearing loss (UHL) ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินชนิดนี้จะประสบกับปัญหาทางการได้ยิน ปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินชีวิตได้เหมือนกับผู้ที่ได้ยินปกติ

การสูญเสียการได้ยินข้างเดียว Unilateral Hearing loss (UHL) เป็นอย่างไรและหากเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไร

การสูญเสียการได้ยินข้างเดียวเป็นการสูญเสียการได้ยินแบบที่มีการได้ยินปกติ 1 ข้างและอีกข้างหนึ่งเกิดความผิดปกติของการได้ยินขึ้นซึ่งอาจทำให้มีปัญหาในเรื่องการฟังโดยเฉพาะการฟังเสียงสนทนาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนเช่นกิจกรรมสาธารณะหรืองานเลี้ยงอาหารค่ำหรือมีความยากลำบากในการหาที่มาของเสียงหรืออาจมีเสียงรบกวนในหู (Tinnitus) และมีปัญหาในการรับเสียงจากหูข้างที่มีการสูญเสียการได้ยินซึ่งอาจต้องคอยหันหูข้างที่ดีไปรับฟังเสียงที่มาจากฝั่งที่ไม่ได้ยินแทน

การฟังทิศทางของเสียงคืออะไร

การฟังทิศทางของเสียงคือความสามารถในการหาที่มาของเสียงซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดายเมื่อเราใช้การฟังของหูทั้ง 2 ข้างช่วยในการจับว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นมาจากทิศทางใดและแยกเสียงเหล่านั้นออกจากเสียงรบกวนได้แต่เมื่อเรามีการสูญเสียการได้ยิน 1 ข้างสิ่งที่ขาดไปคือปรากฏการณ์ Head shadow effect นั่นคือเมื่อเสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงมากระทบหูข้างที่สูญเสียการได้ยินจะไม่มีการส่งพลังงานเหล่านั้นเข้าไปวิเคราะห์ในสมองทำให้รับรู้จากหูเพียงข้างเดียวเท่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือความสามารถในการขยายเสียงในความถี่สูงเมื่อเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะกับเสียงสระจะพบว่าเสียงพยัญชนะมีส่วนของความถี่สูงผสมอยู่หากมีการสูญเสียการได้ยินแบบข้างเดียวจะทำให้แยกความชัดเจนของเสียงพยัญชนะได้ยากขึ้นจึงอาจมีการฟังเสียงที่ผิดเพี้ยนไปบ้างและทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้โดยเฉพาะการฟังในสถานที่ที่มีเสียงรบกวน

การใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยการได้ยินในหูข้างที่เสียไป

เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินข้างเดียวนั้น เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะในผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังชั้นนำ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรับเสียงและ/หรือขยายเสียงจากหูในอีกข้างหนึ่งที่มีการสูญเสียไป ทำให้ผู้ใช้งานกลับมาใช้ความสามารถในการรับฟังได้ทั้ง 2 ข้าง โดยใช้หลักการนำส่งเสียงจากด้านที่ไม่ได้ยินมาสู่ด้านที่ได้ยินชัดเจนเพื่อให้รับฟังเสียงคำพูดได้ดีดังเดิม เทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกเรียกว่า CROSS Hearing Aid และ BiCROSS Hearing aid

Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *