RONDO

5 เคล็ดลับทำงานออนไลน์ให้สำเร็จ

เมื่อผู้ใช้เครื่องประสาทหูเทียม ต้องทำงานผ่านการประชุมออนไลน์และการใช้โทรศัพท์จากที่บ้าน อาจเป็นเรื่… Read More »5 เคล็ดลับทำงานออนไลน์ให้สำเร็จ

5 ข้อสำคัญที่ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมต้องรู้ !

สิ่งของบางอย่างที่มีการใช้งานเป็นประจำในทุกๆวันนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้มากกว่าอุปกรณ์อ… Read More »5 ข้อสำคัญที่ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมต้องรู้ !

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องประมวลเสียง RONDO ขั้นพื้นฐาน

การทำตามคำแนะนำเรื่องการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องประมวลเสียงที่สำคัญเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมการทำงานแล… Read More »การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องประมวลเสียง RONDO ขั้นพื้นฐาน