Earplug   Earplug คืออะไร? Earplug หรือ ที่อุดหู เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดระดับเสียง ใช้สำหรับกันน้ำและอากาศ  เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อหู  เช่น คนทำงานก่อสร้างที่ต้องอยู่ในที่เสียงดัง, เสียงดนตรีในสถานบันเทิง, นักร้อง นักดนตรีที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่เสียงดังมากๆเป็นเวลานาน Earplug สามารถช่วยถนอมการได้ยินให้ยังคงอยู่เป็นปกติได้ นอกจากนี้ Earplug ยังช่วยในเรื่องของการนอนหลับให้สนิท […]