ขั้นตอนง่าย ๆ ในการตรวจเช็กการทำงานของเครื่องประมวลเสียง

1. ประกอบเครื่องประมวลเสียงของท่านให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

2. เปิดเครื่องประมวลเสียงของท่าน

3. นำบริเวณด้านล่างของอุปกรณ์ทดสอบเครื่องประมวลเสียง (Speech Processor Test Device) ประกบกับเครื่องประมวลเสียงที่ท่านใช้ บริเวณด้านเรียบของเครื่องสำหรับ RONDO 2, RONDO หรือบริเวณด้านเรียบของแม่เหล็กสำหรับ SONNET, OPUS 2, OPUS 1, TEMPO+

4. พูดใส่ไมโครโฟนบนเครื่องประมวลเสียง แล้วสังเกตไฟสถานะ ซึ่งจะกะพริบตามจังหวะเสียงพูด

หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อที่ 5

5. ปรับความดังเสียงและพูดใส่ไมโครโฟนอีกครั้ง

หากไฟสถานะไม่กะพริบ ให้ปฏิบัติตามข้อที่ 6

6. ชาร์จเครื่องประมวลเสียงให้เต็มสำหรับ RONDO 2 หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม่สำหรับ RONDO, SONNET, OPUS 2, OPUS 1, TEMPO+

หากไฟสถานะไม่กระพริบ กรุณาติดต่อศูนย์ประสาทหูเทียมเมดเอล

 

Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *