แบตเตอรี่สำหรับ WaterWear

ปกติแล้วเครื่องประมวลเสียงของเรา จะถูกใช้งานคู่กับแบตเตอรี่แบบ Zinc-air ขนาด 675P จำนวน 3 ก้อน/ชุด โดย 1 ชุด จะมีระยะเวลาการใช้งานได้เฉลี่ย 3 – 5 วัน

ซึ่งการทำงานของแบตเตอรี่แบบ Zinc-air นั้น คือ ตัวแบตเตอรี่จะทำการถ่ายทอดพลังงาน เมื่อเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศ โดยแบตเตอรี่จะเริ่มทำงานเมื่อถูกลอกแถบสติกเกอร์ด้านบนออก และจะทำงานต่อเนื่องไปตลอดเวลาจนหมด  โดยที่เราไม่สามารถนำแถบสติกเกอร์กลับไปติดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของแบตเตอรี่ได้

สำหรับชุดอุปกรณ์เสริมกันน้ำ WaterWear เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อกันน้ำให้กับเครื่องประมวลเสียง เมื่อเราใช้งานชุด WaterWear จะมีผลทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถใช้แบตเตอรี่แบบ Zinc-air ได้ตามปกติ

แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์เสริมกันน้ำ WaterWear ได้ มีดังนี้:

  • แบตเตอรี่แบบ Alkaline ขนาด LR44 675P จำนวน 3 ก้อน/ชุด โดย 1 ชุด จะมีระยะเวลาการใช้งานได้นานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
  • แบตเตอรี่แบบ Silver-oxide ขนาด SR44 675P จำนวน 3 ก้อน/ชุด โดย 1 ชุด จะมีระยะเวลาการใช้งานได้เฉลี่ย 5 ชั่วโมง

 

Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *