ฝนมาแล้ววว…จะดูแลเครื่องช่วยฟังของเรายังไงดี

แน่นอนว่าฤดูฝนครั้งนี้ จะนำพาความชื้น (moisture) มาสู่เครื่องช่วยฟังของเราอย่างแน่นอน

 

ในฤดูเปียกปอนนี้ เราจะมาทบทวนขั้นตอนการดูแลเครื่องช่วยฟังกันอีกครั้ง ซึ่งมีวิธีการไม่ยากดังต่อไปนี้:

  1. หลังจากการใช้งานเสร็จ: นำผ้าสะอาดและนุ่ม เช็คบริเวณรอบ ๆ เครื่องช่วยฟังทุกครั้ง
  2. ก่อนเข้านอน: ควรถอดแบตเตอรี่ออก และนำเครื่องช่วยฟังเก็บไว้ในกล่องดูดความชื้น
  3. ทุก 4 – 6 เดือน: ควรนำเครื่องช่วยฟังส่งเข้าศูนย์การได้ยินอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 4 เดือน แต่ไม่ควรเกิน 6 เดือน เพื่อให้ทีมช่างหรือวิศวกรตรวจเช็กสภาพเครื่องช่วยฟังให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. หลีกเลี่ยงฝน และบริเวณที่มีความชื้น

 

หากตอนนี้คุณยังไม่มีอุปกรณ์เพื่อป้องกันความชื้น หรือ ต้องการเครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถกันน้ำและกันความชื้นได้ แนะนำให้ติดต่อกับศูนย์การได้ยินและเครื่องช่วยฟังที่มีความน่าเชื่อถือ

 

Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *