SAMBA คืออะไร? SAMBA คือ เครื่องประมวลเสียง สำหรับผู้ใช้งานหูช้ันกลางเทียม (VIBRANT SOUNDBRIDGE) และ ผู้ใช้งานเครื่องช่วยฟังชนิดฝังนําเสียงผ่านกระดูก (BONEBRIDGE) ของ MED-EL การปรับตั้งค่าเสียงของเครื่อง SAMBA เป็นอย่างไร? SAMBA มีไมโครโฟนแบบปรับทิศทางได้และยังมีระบบการได้ยินอัจฉริยะ (Intelligent Sound […]
เครื่องช่วยฟังคือ เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กที่สามารถใส่ติดไว้ที่หู ทำหน้าที่ขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้น ทำให้ผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้ยินได้รับเสียงที่มีความดังเพิ่มขึ้นจนสามารถได้ยินเสียงได้ เครื่องช่วยฟังสามารถใช้กับผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้ยินหรือที่เรียกว่า หูตึง ซึ่งจะมีปัญหาในการฟังเสียงต่างๆ รวมไปถึงปัญหาในการพูดคุย ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆอีกด้วย หลักเกณฑ์ในการเลือกเครื่องช่วยฟัง กำลังขยาย เนื่องจากระดับการสูญเสียการได้ยินในแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน การเลือกกำลังขยายของเครื่องช่วยฟังให้เหมาะกับผู้ใช้ในแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก งบประมาณ เครื่องช่วยฟังนั้นมีอยู่หลายรุ่น หลายราคา ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป รูปแบบการสวมใส่ รูปแบบของเครื่องช่วยฟังนั้นมีอยู่หลากหลายประเภท หลากหลายขนาด […]