การขึ้นบินนั้นอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณปลายประสาทได้สำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยิน  ข้อแนะนำต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังสามารถดูแลรักษาตัวเองและเครื่องช่วยฟังให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกือบทุกคนจะต้องขึ้นเครื่องบินอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต การสูญเสียการได้ยินสามารถทำให้เกิดความยุ่งยากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใส่เครื่องช่วยฟัง อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้เครื่องช่วยฟังจำนวนมากที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน บทความนี้จึงทำการรวบรวมสถานการณ์และแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้เครื่องช่วยฟังผ่านกระบวนการขึ้นเครื่องและสามารถอยู่บนเครื่องบินได้อย่างง่ายดายที่สุด ก่อนออกเดินทาง การเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งจำเป็นต่างๆจะเป็นถูกจัดเตรียมไว้อย่างพิถีพิถัน ในขณะที่สิ่งเล็กน้อยจะถูกมองข้ามไปได้ เช่น ยาแก้ปวด ที่ชาร์จโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังจึงต้องจัดลำดับให้เครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์เสริมต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นลำดับต้นๆ จึงควรจะเป็นสิ่งแรกที่จัดเตรียมเพื่อการเดินทางและเป็นสิ่งสุดท้ายที่ควรตรวจสอบก่อนออกจากบ้าน […]