ภาพบรรยากาศจากงานกิจกรรม Wonderful Christmas อัศจรรย์วันคริสมาสต์สำหรับผู้ใช้งานประสาทหูเทียมเมดเอล จำนวน 10 ครอบครัว โดยกิจกรรม Wonderful Christmas ถือเป็นกิจกรรมดีๆส่งท้ายปีที่ทางบริษัทจัดขึ้นให้แก่สมาชิกผู้ใช้งานเมดเอลทุกท่าน ภายในงานมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง การพูดสำหรับน้องๆเมดเอล ในส่วนของการบรรยายความรู้ […]