หากคุณกำลังสงสัยว่า เครื่องประมวลเสียง SAMBA สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้หรือไม่?

ขอบอกว่า  เพียงแค่คุณกดปุ่มด้วยรีโมทคอนโทรล SAMBA คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยตนเองได้วันนี้เราจึงขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ รีโมทคอนโทรล SAMBA

 

  1. สวิตช์สำหรับล็อคปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
  2. ปุ่มควบคุมบนรีโมทคอนโทรล
  3. ปุ่มเปลี่ยนโปรแกรม
  4. ปุ่มเพิ่ม / ลดระดับเสียง
  5. หน้าจอแสดงผล
Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *