1. RONDO 2 คืออะไร ? RONDO 2 คือ เครื่องประมวลเสียงสำหรับผู้ใช้ประสาทหูเทียม MED-EL มีลักษณะเป็นเครื่องประมวลเสียงแบบ single-unit ซึ่งหมายความว่า คอยล์แม่เหล็ก, สายเคเบิล, แบตเตอรี่ และแผงควบคุมการทำงานของเครื่อง จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งมาพร้อมกับการออกแบบที่กะทัดรัด สวมใส่สบาย 2. […]