Bluetooth Neckloops เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth โดยจะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ เพื่อส่งเสียงโดยตรงไปยังเครื่องประมวลเสียงของคุณ เพียงแค่คุณนำอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ สวมใส่เข้าที่รอบลำคอของคุณ  และอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถใช้งานการโทรแบบแฮนด์ฟรีได้อีกด้วย เชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น ๆที่ต้องการใช้งานเข้ากับสาย Bluetooth Neckloops ผ่านระบบบลูทูธของคุณ โดยทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต Bluetooth […]