คุณเหมาะกับเครื่องช่วยฟังแบบไหน? เครื่องช่วยฟัง คือ เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กที่ช่วยขยายเสียงพูดและเสียงสิ่งแวดล้อมให้ดังขึ้น ในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิจารณาใช้ได้ตามความต้องการ เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับตนเอง ท่านสามารถพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของเครื่องช่วยฟังแต่ละรูปแบบได้ดังต่อไปนี้ค่ะ   เครื่องช่วยฟังแบบพกกระเป๋า (Pocket aid) หรือ เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง (Body hearing aid) มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีสายต่อจากตัวเครื่องเข้าสู่หูฟัง ข้อดี: […]