World Hearing Day

บรรยากาศวันการได้ยินโลก 2562

  บรรยากาศวันการได้ยินโลก 2562 ชมบรรยากาศเต็ม ๆ ในงานวันการได้ยินโลก ประเทศไทย 2562 หรือ World … Read More »บรรยากาศวันการได้ยินโลก 2562

ประมวลภาพบรรยากาศงานวันการได้ยินโลก ปี 2561

  ประมวลภาพบรรยากาศงานวันการได้ยินโลก ปี 2561 งานวันการได้ยินโลก 2561 หรือ World Hearing Day 20… Read More »ประมวลภาพบรรยากาศงานวันการได้ยินโลก ปี 2561