Notch

เสียงในหู บรรเทาได้แค่รู้วิธี !

เสียงรบกวนในหูเป็นอาการที่บุคคลผู้นั้นได้ยินเสียงที่ดังขึ้นมาเองภายในหู บางคนได้ยินเป็นเสียงคล้ายจิ้งหรีด,จักจั่นร้องระงมอยู่ในหู บางคนได้ยินเป็นเสียงคล้ายลมดังฟู่ๆ … Read More »เสียงในหู บรรเทาได้แค่รู้วิธี !