รู้จักกับ FineTuner FineTuner คือ รีโมตคอนโทรล สำหรับควบคุมเครื่องประมวลเสียง MED-EL ของคุณ   ภาพรวมของ FineTuner Volume (ปุ่มปรับระดับเสียง): ใช้สำหรับปรับเพิ่มหรือลดความดัง Program Selection (ปุ่มปรับโปรแกรม): สามารถเลือกโปรแกรมที่ตั้งไว้ตามสถานการณ์ที่ต้องการได้ Default […]