ABR

แนะเคล็ดลับ ก่อนไปตรวจ ABR

ABR หรือ Auditory Brainstem Response เป็นการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง เพื่อทดสอบการทำงานของ neuroau… Read More »แนะเคล็ดลับ ก่อนไปตรวจ ABR