แมลงเข้าหูอะไรที่พบได้บ่อยมาก โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ชอบเล่นซน และ แหย่สิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหู ไม่แปลกเลยถ้าหากจะมีแมลงสักตัวบินหรือคลานเข้าไปในหูของเรา สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในหูส่วนใหญ่มักไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่ถ้าเป็นแมลงที่นอกจากจะส่งเสียงร้องหรือเคลื่อนไหวดังหึ่ง ๆ จนน่ากลัวแล้ว ก็อาจจะทำให้เรามีอาการปวดหูบ้างบางครั้ง ถ้าแมลงเข้าหู เราจะมีอาการอย่างไร ? คำตอบก็คือ จะมีอาการเจ็บ อักเสบ หรือ […]