พฤติกรรมเสี่ยง

7 พฤติกรรม “ควรเลี่ยง” หูดับฉับพลันไม่รู้ตัว

โรคหูดับฉับพลัน  คือ การที่ประสาทหูเกิดการเสื่อมแบบทันทีทันใด ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่ทราบสาเหตุ  ผู้ที่เป… Read More »7 พฤติกรรม “ควรเลี่ยง” หูดับฉับพลันไม่รู้ตัว