ในบทความที่แล้ว (“ทำความรู้จักกับพิมพ์หู”) ได้มีการแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพิมพ์หูเป็นที่เรียบร้อยว่าพิมพ์หูนั้นคืออะไร มีลักษณะอย่างไร และมีกี่ชนิด โดยพิมพ์หูเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องช่วยฟังชนิดเกี่ยวหูหรือทัดหลังใบหู ซึ่งพิมพ์หูมีประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้ มีขนาดกระชับพอดีกับหูผู้ใช้งานเนื่องจากเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคล คุณภาพเสียงดีกว่าการใช้ ear tip สำเร็จรูป ช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงหวีดรบกวน ช่วยยึดเกาะเครื่องช่วยฟังไม่ให้ร่วงหล่นจากหู ผู้ใช้งานควรใส่พิมพ์หูให้ถูกต้อง เพราะหากใส่พิมพ์หูไม่ถูกต้อง ก็อาจไม่ได้รับประโยชน์จากพิมพ์หูอย่างเต็มที่ บทความนี้จึงขอแนะนำเทคนิคง่ายๆในการสวมใส่พิมพ์หูดังต่อไปนี้ ใช้มือข้างเดียวกันกับหูข้างที่จะใส่เครื่องช่วยฟังจับพิมพ์หู โดยหันด้านที่มีรูนำเสียงหันเข้าหาตัวเสมอ […]