Rehab At Home วันนี้เกี่ยวกับ “บทเพลง และคําสัมผัสอักษรคล้องจองกัน” การใส่เพลงและคำคล้องจองกันในกิจวัตรประจำวันของคุณ ถือเป็นวิธีที่สนุก ง่ายต่อการพัฒนาทักษะการฟัง และการเรียนรู้ภาษาของบุตรหลานของท่าน! ซึ่งมีผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าดนตรีสามารถเข้าถึงเด็กและเห็นผลได้มากกว่าการพูดคุยธรรมดา นอกจากนี้การฝึกอย่างเป็นประจำยังช่วยพัฒนาความสนใจและความจำของเด็กได้ดีอีกด้วย     เทคนิคการฟื้นฟูที่บ้าน:  1. ทำไมเราจึงควรฝึกร้องเพลงกับลูก? การช่วยให้ลูกของคุณฟังเสียง และมีส่วนร่วมกับเพลง จะช่วยพัฒนาทักษะการฟัง […]