เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากการตรวจหาความผิดปกติอวัยวะภายในต่างๆ บนร่างกาย ถือเป็นเรื่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งวิธีในการตรวจนั้นมี การตรวจ CT Scan (Computerized Tomography Scan) และ  การตรวจ MRI (Magnetic Resonance Imaging) รู้จักกับ CT Scan และ […]
ในยุคปัจจุบันนี้ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คระดับการได้ยินของหูได้โดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล, คลินิกหู คอ จมูก, ศูนย์การได้ยิน, บริษัทหรือร้านที่จำหน่ายเครื่องช่วยฟังที่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านการได้ยินให้บริการอยู่ โดยผลตรวจการได้ยินจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขในหน่วย เดซิเบล ซึ่งการได้ยินปกติ หมายถึงมีระดับการได้ยินไม่เกิน 25 เดซิเบล ในทุกความถี่ที่ทำการตรวจวัด ซึ่งหากตรวจพบว่าระดับการได้ยินไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (คือมีจุดที่การได้ยินเกิน 25 เดซิเบล) แนะนำให้ตรวจการได้ยินแบบละเอียดเพิ่มเติม […]