ระบบประสาทหูเทียม

Cochlear Implant System

ระบบประสาทหูเทียม SYNCHRONY มอบประสิทธิภาพการได้ยินอย่างยอดเยี่ยม มีระดับ ความน่าเชื่อถือและความคงทนอันโดดเด่น รวมถึงความปลอดภัยในการทํา MRI ที่
 ไม่มีใครเทียบเท่าได้ นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนการทํางานด้วยระบบเทคโนโลยีเอกลักษณ์ จาก MED-EL ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการได้ยินอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้ SYNCHRONY สามารถเลือกใช้งานระหว่างเครื่องประมวลเสียงชนิดทัดหลังใบหู SONNET 2 และ
 เครื่องประมวลเสียงชนิดชาร์จไร้สาย RONDO 2 ซึ่งเครื่องประมวลเสียงทั้งสองรุ่นนี้ขับเคลื่อนการทํางาน ด้วยระบบเทคโนโลยี Triformance® ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว เพื่อให้การได้ยินเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด

ประสาทหูเทียม SYNCHRONY

ด้วยแม่เหล็กที่หมุนรอบแกนได้อย่างอิสระและปรับแนวทิศทางได้โดยอัตโนมัติ จึงทําให้ SYNCHRONY กลายเป็นประสาทหูเทียมเพียงหน่ึงเดียวเท่าน้ันท่ีสามารถทํา MRI ได้สูงถึง 3.0 เทสลา โดยไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเพื่อนําแม่เหล็กออก มีขนาดเล็กและเบา และยังได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและคงทนในระยะยาว นอกจากนี้ SYNCHRONY PIN ที่ประกอบด้วยหมุดไทเทเนียมขนาดเล็ก (1.4 mm) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการวางตําแหน่งของประสาทหูเทียมอีกด้วย

 

RONDO 2 เครื่องประมวลเสียงชนิดชาร์จไร้สาย

ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการ
ความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างไร้ที่ติ และ การสวมใส่ที่แนบเนียนไม่เป็นที่สังเกตจากผู้คน RONDO 2 คือเครื่องประมวลเสียงเครื่องแรกและ เครื่องเดียวสําหรับผู้ใช้ประสาทหูเทียมท่ีนําแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไร้สายเข้ามารวมไว้ภายในเครื่องซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาความยุ่งยากใน
 การเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย ๆ ออกไปได้โดยสามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดวัน (สูงสุดถึง 18 ชั่วโมง)ต่อการชาร์จ

 

SONNET 2 เครื่องประมวลเสียงชนิดทัดหลังใบหู

เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพ
การได้ยินที่ยอดเยี่ยมจากระบบการควบคุมการทํางานอัตโนมัติ (hands-free control) และด้วยระบบ ASM 3.0 รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถตรวจจับเสียงและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณได้อย่าวอัจฉิยะ