ระบบหูชั้นกลางเทียม

Middle Ear Implant System

VIBRANT SOUNDBRIDGE

SOUNDBRIDGE คือ หูช้ันกลางเทียมชนิดแอกทีฟที่ทํางานด้วยการกระตุ้นโดยตรงไปยังโครงสร้างหูช้ันกลาง ผู้ใช้จึงได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งเสียงที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและความคมชัดจากเทคโนโลยี Direct-Drive และด้วยนวัตกรรม Floating Mass Transducer ของ SOUNDBRIDGE

รายละเอียด

VORP 503

อุปกรณ์ที่ช่วยส่งมอบสัญญาณเสียงด้วยการส่ันสะเทือนตรงไปยัง โครงสร้างหูชั้นกลาง จึงสามารถทํางานในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการเสียง ของผู้ใช้ในแต่ละท่านได้ สําหรับ VORP 503 รุ่นใหม่ล่าสุด สามารถทํา MRI ได้ที่ 1.5 เทสลา จึงทําให้ผู้ใช้สามารถเข้ารับการทํา MRI ได้ในกรณีท่ีต้องการ

 

SAMBA

เครื่องประมวลเสียงสําหรับ SOUNDBRIDGE และ BONEBRIDGE เป็น ระบบการได้ยินอัจฉริยะที่มาพร้อมกับนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น intelligent Sound Adapter, Speech Tracking และไมโครโฟนที่สามารถปรับทิศทางเสียงได้อัตโนมัติ ควบคุมได้ง่ายด้วยรีโมตคอนโทรลการเชื่อมต่อไร้สายของ SAMBA สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธหรือเทเลคอยล์เพื่อไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้